نظر یک کارشناس درباره مرگ دلقک گیتاریست در موزه ملی ایران نگویید تابلوی پیکاسو بگویید یک عتیقه به درد نخور !

آبنما کار: «مرگ دلقک گیتاریست»؛ اثری از پیکاسو، هنرمند نقاشِ معروف است که در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری می شود. درست زمانی که این تابلو برای نمایش عمومی میانِ هزاران اثر دیگر انتخاب شده بود، گمانه زنی ها درباره ی ی اصالت این اثر، آنرا نیمکت نشینِ مخزن موزه کرد. در همین راستا برخی کارشناسان هنری با آخرین بررسی هایی که درباره ی اصالت این اثر انجام داده اند، بیان می کنند که این تابلو هیچ ارزشی ندارد!
به گزارش خبرنگار بخش تجسمی ایسنا، بحثِ اصالت اثر هنری یکی از مطالبی است که همیشه کارشناسان را به چالش کشیده است. محلهای مهمی مانند موزه ها که به نمایش آثار هنری و تاریخی اختصاص دارند اما فارغ از چالش هایی که این مساله ایجاد می کنند، باید توانایی آنرا داشته باشند که بتوانند درباره ی اصالت داشتن یا نداشتن اثری با دقتِ لازم اظهار نظر کنند.

تابلویِ پرحاشیه ی پیکاسو با عنوان «مرگ دلقک گیتاریست» نیز از این قاعده ی کلی جدا نیست. در همین راستا و پس از آن که حواشی ای درباره ی ی اصالت این اثر هنری به میان آمد، فارغ از هجمه های رسانه ای کارشناسان با بازدید از این اثر به نتایج تازه ای دست پیدا کرده اند.

بهرام کلهرنیا، هنرمند و کارشناسی است که از این اثر هنری بازدید داشته و یافته های خود درباره ی این اثر را در بین می گذارد. یافته هایی که نشان می دهند این اثر پیکاسو که در موزه ملی ایران نگهداری می شود، چاپِ اُفست است: «این کار گونه ای از چاپ شمرده می شود که روی بوم انجام شده است. به عبارتی بوم را به شکلی آماده کرده و با دستگاه چاپ اُفست مبادرت به چاپ این اثر کرده اند. برای مثال ممکنست شما از موزه لوور بازدید کنید و پرتره ای از دوران طلایی رم ببینید و مایل باشید آنرا در دفتر کار یا منزل خود داشته باشید. لوور یک قالب از کار اصلی دارد و یک کپی از آنرا با یک قیمت و شماره ای که پشتش است، می فروشد اما درحقیقت این نمونه ها ارزش هنری ندارند.»

بهرام کلهرنیا، هنرمند و کارشناس هنری

منبع: