کشف ۸ هزار سکه تاریخی توسط جویندگان گنج

به گزارش آبنما کار، جویندگان گنج با استفاده از دستگاه فلزیاب، هزاران سکه قرون وسطایی را در اسکاتلند کشف کردند که محل اکتشاف را جهت بررسی های بیشتر به دیرینه شناس گزارش دادند.
به گزارش آبنما کار به نقل از انشنت اوریجینز، گروهی از افراد در اسکاتلند با بهره گیری از دستگاه فلزیاب بیش از هشت هزار سکه متعلق به قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی کشف کردند. این گنجینه بزرگترین مجموعه سکه های قرون وسطایی است که در دو قرن اخیر در اسکاتلند کشف شده است.
این سکه ها در نزدیکی یکی از روستاهای جنوب غرب اسکاتلند کشف شده اند و بیشتر آنها با تصویر «ادوارد یکم» و «ادوارد دوم» ضرب شده اند.
پس از حکومت «ادوارد یکم»، ـ پادشاه انگلستان ـ، «ادوارد دوم» و «ادوارد سوم» بر تخت فرمانروایی نشستند، در نتیجه تمام سکه های پِنی انگلستان در زمان حکومت این سه شاه، نام «ادوارد» و طراحی اولیه‌ی یکسانی داشتند.
در سال هفتم حکومت «ادوارد یکم»، تغییراتی در طراحی سکه های انگلستانی شکل گرفت که تا ۲۰۰ سال پابرجا باقی ماند. باتوجه به این نکته، تشخیص اینکه هر کدام از سکه ها دقیقا به دوران حکومت کدام یک از پادشاهان متعلق می باشد، کار دشواری است و زمان طولانی را می طلبد.
زمانی که جویندگان گنج، کشف سکه های تاریخی را گزارش دادند، گروهی از باستان شناسانِ «واحد گنجینه اسکاتلند» به همراه باستان شناسان «موزه ملی اسکاتلند» محل اکتشاف را مورد بررسی قرار دادند.

منبع: