معرفی داوران نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران

به گزارش آبنما کار داوران نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران عرضه شدند و کار خویش را شروع کردند.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران داوران این رویداد در حقیقت «معرّف» عکاسان جوان در سراسر ایران هستند که در مرحله اول از بین آثار آنان، هریک بصورت منفرد مجموعه های منتخب از دید خودرا گزینش و به دبیرخانه این رویداد معرفی می کنند. در آخر آثار معرفی شده، توسط خود آنان بصورت جمعی مورد داوری قرار گرفته و در نهایت چهل مجموعه بصورت نهایی گزینش و به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.
با انتخاب دبیر این دوره، مهران مهاجر، مهرداد نجم آبادی، اسماعیل عباسی، رومین محتشم، غزاله هدایت، زانیار بلوری، نیوشا توکلیان، مهدی وثوق نیا، مهدی مقیم نژاد و بهنام صدیقی داوران این دوره هستند.
نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» به دبیری رامیار منوچهرزاده از ۲۹ مهرماه تا ۹ آبان ماه آتی در همه گالری های خانه هنرمندان ایران انجام می شود.