در نشست خبری مطرح شد؛ توضیحات دبیر جشنواره موسیقی نواحی درباره دعوت از گروه ها

آبنما کار: دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در یک نشست خبری به تعدادی از انتقادها و ابهامات پیرامون اجراهای این رویداد توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، کامران مرآتی دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران و دامون شش بلوکی عضو هیات انتخاب جشنواره، پس از ظهر روز پنجشنبه بیست و نهم مهر ماه طی یک نشست با اهالی رسانه نسبت به طرح تعدادی از ابهامات و انتقادات مطرح شده در جشنواره موسیقی نواحی توضیحاتی را ارائه داد.
محمد علی مرآتی در ابتدای این جلسه خبری اظهار داشت: چیدمان جشنواره امسال برمبنای موضوع و محوریت اصلی اش یعنی «وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران» بود. ما امسال ژانرمحور نیستیم چون می خواهیم هر کس در تخصص اصلی اش قرار بگیرد و این از مقوله «جشنواره زدگی» ممانعت می کند. مبنای ما برای انتخاب گروههای حاضر در جشنواره، ثبت نام در سامانه جشنواره بوده است و تسلسل نسل ها نیز برای ما مهم بوده است. چون امسال در بین اجراها، نوجوانانی هستند که کار پدرانشان را ادامه داده اند و تاکید می کنم انتخاب و تصمیم گیری درباره اجراهای جشنواره چهاردهم کاملاً گروهی بوده است.
وی اضافه کرد: در این جشنواره ما از نوجوان اندازه نوجوان انتظار داریم. این ۷۰ نفر که در جشنواره چهاردهم روی صحنه خواهند رفت تنها نماینده قوم خود نیستند؛ بلکه نماینده «ایران فرهنگی هستند. به هر حال رکن اصلی این جشنواره برای بنده تکریم و احترام این بزرگان و دوم موضوع سلامت آنهاست و سومین اولویت بنده اجرای موسیقی آنهاست. احترام این بزرگان در این جشنواره برای ما بسیار مهم می باشد.
دامون شش بلوکی نوازنده و عضو هیات داوران جشنواره نیز در بخش دیگری از این برنامه بیان کرد: جشنواره موسیقی نواحی که در دوره های قبلی برگزار می شد، در حقیقت جشنواره های موضوعی بودند که آن هم اتفاق خوبی بود اما مشکل اینجا بود که بطورمثال اگر موضوع «منظومه خوانی» بود، تعداد زیادی از هنرمندان در اجراها مشترک بودند. ولی امسال جذابیت های ویژه ای داشت. موضوعی مثل آفرینش های بین قومی یک مبحث بسیار مهم در موسیقی نواحی است که فقط درگیر ملودی نیست بلکه فرهنگ شفاهی را هم درگیر می کند و این اتفاق خوبی است. این آیتم آفرینش بین قومی و مبحث تغییرات می توانند باب جدیدی را برای مخاطب خصوصاً اتنوموزیکولوگ ها باز کند.

شش بلوکی اظهار داشت: قبلاً استاد بزرگی از منطقه ای می آمد و به جهت اینکه سالن را به وجد آورد موسیقی منطقه ای دیگر یا موسیقی پاپ اجرا می کرد. امسال با احترام به اساتید، محدودیت هایی قائل شدیم که چنین اتفاقاتی نیفتد. به هر ترتیب امسال هنرمندان جوان تر هم داریم. بطورمثال خانم ولی نژاد از خاندان بزرگ استاد ولی نژاد هستند و این یک نمونه ای از خاندان های موسیقی است.
این پژوهشگر افزود: امسال خواستیم به یک رنگ آمیزی مناسب از سازها برسیم. بطورمثال ما تربت جامی ها را بیشتر با دوتار می شناسیم اما در این جشنواره این منطقه از ایران را با ساز سرما خواهیم دید.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور اساتید گم نام در جشنواره توضیح داد: منظور از اساتید گم نام افراد بسیار حرفه ای هستند که تابه حال روی صحنه نرفتند یا افرادی که سال هاست روی صحنه نرفته اند و همین حضور باردیگر، یک ریکاوری روحی برای خودشان است و یک منبع پژوهشی خواهد بود. ما کوشیدیم این جشنواره مکملی برای جشنواره های پیشین باشد.

منبع: