درخواست نماینده ارامنه تهران از رئیس شورای شهر و مونسان

به گزارش آبنما کار نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در نامه به رئیس شورای شهر تهران، درخواست کرده تا مباحث مطرح شده برای تغییر نام میدان تاریخی ارامنه به صلح یا تغییر نام گورستان تاریخی قاجاری ارامنه – توسط اعضای شورای شهر تهران – بررسی و گزارشی عرضه شود تا نگرانی جامعه ارامنه ایران برطرف شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، از یک سو همه حرف ها سر نوع ساماندهی آرامستان ارامنه دروازه دولاب تهران مطرح بود، از طرفی انتشار نامهای جدیدی که به اعتقاد بعضی از اعضای شورای شهر می توانست جای نامهای قدیمی و حتی ثبت ملی شده ی قبرستان ارامنه را بگیرد، سبب شدند تا آرا شاوردیان – نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال تهران – ۱۶ آذر در نامه ای به محسن هاشمی رفسنجانی – رئیس شورای اسلامی شهر تهران – نسبت به این صحبت ها اعتراض و درخواست پیگیری داشته باشد.
وی در نامه خود این طور آورده است: «احتراما با عنایت به آغاز پروژه مرمتی آرامستان تاریخی ارامنه دولاب توسط شهرداری، برپایه مصوبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر و با عنایت به اخبار انتشار یافته مبنی بر، تخریب سنگ قبرها در پروژه و همینطور انتشار اخباری در خصوص تغییر نام میدان تاریخی ارامنه به صلح یا تغییر نام گورستان تاریخی قاجاری ارامنه (طبق اسناد ثبت ملی این گورستان در وزارت میراث فرهنگی – پیوست) خواهمشندم دستور فرمایند موارد فوق الذکر بررسی و گزارشی عرضه تا نگرانی جامعه ارامنه ایران مرتفع گردد.
لازم به ذکر است دستور فرمایند پیش از شروع مجدد طرح مرمتی آرامستان نسبت به معرفی خاطیان، معرفی شرکت پیمانکار و ناظر بر پروژه اقدام لازم صورت پذیرد.»
رونوشت این نامه به دفتر علی اصغر مونسان – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – و پیروز حناچی – شهردار تهران – هم فرستاده است.