استعفاء معاون میراث فرهنگی تهران

آبنما کار: معاون میراث فرهنگی استان تهران حدود یک هفته قبل از سمت خود استعفاء کرده است. گویا با این استعفاء به فوریت موافقت شده اما توضیح مشخصی دراین زمینه منتشر نشده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، محسن شیخ الاسلامی شهریور ۱۳۹۷ با ابلاغ حکم مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، به معاونت میراث فرهنگی این اداره منصوب گردید. او که به جلوگیری از صدور مجوزهای تخریب شهره است، اوایل امسال نیز از سمت خود استعفا کرده بود که با آن موافقت نشد.

محسن شیخ الاسلامی که قبل از این در کارنامه کاری خود بعنوان معاون میراث فرهنگی استان قزوین، رئیس گروه بناهای تاریخی معاونت میراث فرهنگی کشور، سرپرست دفتر فنی موزه ملی ایران، دبیر شورای فنی اداره کل استان تهران، جانشین معاون حفظ و احیای و مسئول محور فرهنگی-تاریخی شهر اصفهان و محور بازار اصفهان را داشته است، حتی حدود یک دهه برای محافظت از ساختمان تاریخی سینگر منتقل شد.
او در طول همه ی سال هایی که حتی بعنوان یک کارشناس در میراث فرهنگی استان تهران فعالیت می کرد، به گواه اهالی رسانه، همه تلاش خودرا کرد تا بیماری تخریب و حذف میراث فرهنگی به جان تهران نیفتد.
«نشست های تخصصی میراث فرهنگی و توسعه فضاهای شهری» یکی از ایده های شیخ الاسلامی است که تا کنون هفت نشست تخصصی آن با موضوعات مختلف برگزار شده بودند.

منبع: