طرح توسعه آرامگاه پروفسور حسابی درگیر اختلاف نظرها

به گزارش آبنما کار رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفرش با اشاره به این که مگر چند پروفسور حسابی در کشور وجود دارد؟ اظهار داشت: متاسفانه اجرای طرح و آزادسازی حریم گرفتار اختلاف دیدگاه و تفسیر متفاوت از بندهای قانونی اجرای طرح شده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، اواخر نیمه نخست سال 1395 بود که بهسازی، نوسازی و اجرای طرح توسعه آرامگاه پروفسور حسابی در تفرش عنوان شد و مسؤلان یکی بعد از دیگری خبر از این اقدام دادند، اما با گذشته سه سال از این مورد طرح هم چنان بلاتکلیف باقی مانده است.
در این طرح توسعه 4 پلاک شخصی، اداره مخابرات، پمپ بنزین وجود دارد که باید تملک شود، اما ظاهرا تابحال تملک قابل قبولی جهت اجرای طرح صورت نگرفته است و حتی تهیه طرح توسعه آرامگاه هم راهگشایی برای تسریع در روند کار نبوده است.
سیدمهدی رحیمی در گفتگو با ایسنا، در مورد اجرای طرح توسعه آرامگاه پروفسور حسابی بیان کرد: اجرای این طرح توسعه طی چند سال گذشته در دستور کار بوده است، اما فرمانداری تفرش، میراث فرهنگی، اداره ارشاد و راه و شهرسازی شهرستان به نتیجه مشخص و قابل قبول نرسیده اند.
وی با بیان این که در اجرای این طرح 4 پلاک شخصی وجود دارد که باید برای آزادسازی حریم طرح، تملک شود که تملک آن در صورت تامین اعتبار بر عده میراث فرهنگی است، اضافه کرد: اداره کل میراث فرهنگی 500 میلیون تومان برای آزادسازی این پلاک ها تخصیص داد که برپایه آن پلاک روبروی اداره ارشاد شهرستان خریداری و محوطه آزاد شد، اما هنوز آزادسازی 3 پلاک دیگر، پمپ بنزین و مخابرات باقی مانده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: در جلسه ای پیرامون این طرح در دفتر فنی استانداری مرکزی، به ماده 91 استناد کرد و اظهار داشت که اداره راه و شهرسازی تفرش موظف است بررسی لازم را برای اراضی مورد درخواست اجرای طرح انجام دهد و اراضی اطراف مقبره که هم اکنون دارای مالک و مسکونی است را با اراضی در اختیار خود تهاتر کند.
وی با بیان این که مردم تابحال همراهی و همکاری مناسبی با مجموعه میراث فرهنگی داشته اند، اما تابحال آزادسازی حریم انجام نگرفته است، اظهار داشت: طرح این پروژه کاملا آماده است، یک پلاک تملک و تحویل شده است و درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرستان تفرش این است که راه و شهرسازی اراضی دولتی در اختیار خویش را جهت تهاتر و یا معوض و آزادسازی حریم استفاده نماید.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تفرش با اشاره به این که تفسیر های متفاوتی از بندهای قانونی صورت گرفته است و در واقع این طرح توسعه آرامگاه پروفسور حسابی درگیری اختلاف دیدگاه شده است، اظهار داشت: انتظار می رود همه دستگاه های اجرایی مرتبط در این طرح وظایف قانونی خویش را به انجام برسانند، مگر چند پروفسور حسابی در کشور وجود دارد؟ مسلما اگر دستگاه های اجرایی وظیفه مند در این پروژه اقدامات خویش را به انجام برسانند این پروژه چندساله بالاخره به سرانجام می رسد.
رحیمی بیان کرد: میراث فرهنگی اقدامات لازم را دنبال کرده است و امسال 850 میلیون تومان بودجه برای طرح توسعه آرامگاه مختص کرده است، حتی میلگردها و تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح را هم تهیه کرده است، اما حریم آزادسازی نشده است.