سنگ نگاره ی تاریخی که بر حقانیت فلسطینی ها گواهی می دهد

به گزارش آبنما کار پژوهشگران دانشگاهی از فلسطین اشغالی تصویر سنگ نگاره ای در منطقه ای از این سرزمین را منتشر نموده اند که بر حضور هزاران ساله فلسطینی ها در این سرزمین گواهی می دهد.
محسن جمالی – پژوهشگر سنگ نگاره های ایران – در گفتگو با ایسنا در باره ی این سنگ نگاره توضیح می دهد: سنگ نگاره ها یکی از مهمترین اسناد بشری اند که گاه خاموش و به دور از هیاهوها اسرار ناگشوده زیادی با خود به همراه دارند. آنها روایتگر زندگی، فرهنگ، تمدن و عقیده مردم در طول هزاران سال قبل اند و اسناد دست اولی برای پژوهشگران محسوب می شوند، از جانب دیگر سرزمین ایران بعنوان یکی از مهمترین کانون های تمدن بشری زادگاه کهن ترین و بیشترین سنگ نگاره هاست که منطقه «تیمره» هم که حالا در بخشی از استان های اصفهان لرستان و مرکزی است، قلب سنگ نگاره های ایران به حساب می آید.
نویسنده کتاب ” سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ” تیمره گلپایگان را با بیشتر از ۳۶ هزار سنگ نگاره، بعنوان مهمترین منطقه از لحاظ تعداد و تنوع سنگ نگاره ها در ایران معرفی می کند و ادامه می دهد: علاوه بر ایران در خیلی از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای خاورمیانه به علت نزدیکی های فرهنگی سنگ نگاره هایی با موضوعاتی مانند «سنگ نگاره ها در ایران» وجود دارند. همینطور در کشورهای همسایه مانند «جمهوری آذربایجان»، «قزاقستان»، «ارمنستان»، «عربستان»، «ازبکستان»، «ترکیه»، «اردن» و «فلسطین اشغالی» هم سنگ نگاره هایی با موضوعات نسبتاً مشابه وجود دارد.
این پژوهشگر در ادامه به بررسی های برخی از پژوهشگران یکی از دانشگاه های فلسطین اشغالی با مبحث «نقش نماد بز کوهی بر روی سنگ نگاره های نگو» در سال ۲۰۱۵ اشاره می کند و می گوید: برپایه پژوهش انجام شده روی سنگ نگاره های فلسطین اشغالی در مرکز کوهستان های «نگو» (Negev)، آن سنگ نگاره ها مشابه با سنگ نگاره های پیدا شده در اغلب مناطق خاورمیانه نقوشی از «بز کوهی» و «شکارچی» بیشترین نقش ها را دارند که قدمت بعضی از این نقوش به دو هزار سال قبل برمی گردد.
وی با اشاره به وجود سنگ نوشته هایی به خط عربی در این مناطق، تاکید می کند: این مناطق از ابتدا جزو مناطق اسلامی محسوب می شده، در این بین سنگ نوشته ای بسیار حائز اهمیت که نشانی از تمدن اسلامی و حتی شیعی در قلب سرزمین های اشغالی می تواند باشد به دست آمده است. در این سنگ نوشته به خط کوفی بر حضرت محمد مصطفی (ص) و امام علی (ع) درود فرستاده شده است.
به گفته ی جمالی؛ روی سنگ نوشته این کلمات به خط کوفی حک شده اند: «اللهم صل علی محمد النبی و علی مرتضی علی» که حدود هزار سال قدمت دارد.
این پژوهشگر این سنگ نوشته را نشانی مهم از تمدن اسلامی و شیعی در قلب سرزمین های اشغالی می داند و ادامه می دهد: وجود این سنگ نوشته در این منطقه از سرزمین های اشغالی نشان داده است آنها هزاران سال در این سرزمین ها زندگی می کردند و سرزمین مادری فلسطینی ها باید به آنها برگردد.