دانش آموزان تاریخ اسپانیا را بلاعوض ببینند

به گزارش آبنما كار مدیر كل موزه ملی ایران خبر داد: بازدید دانش آموزان در چارچوب اردوهای آموزشی بوسیله مدارس و با هماهنگی قبلی بلاعوض است.
به گزارش آبنما كار به نقل از ایسنا، جبرییل نوكنده نمایشگاه «میراث دیرینه شناسی اسپانیا» را فرصت مناسبی برای آشنایی مردم ایران با فرهنگ و تمدن كشور اسپانیا دانست و اضافه كرد: در میان همه ی اقشار یكی از گروه های مهم هدف در موزه ملی ایران مخاطب كودك و نوجوان بعنوان سرمایه های آینده كشور است، به همین دلیل و با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر از روزهای نخست گشایشِ نمایشگاه، میزبان همه ی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف به صورت بلاعوض خواهیم بود.
وی با بیان این كه موزه ها در هر كشور می توانند بعنوان رابط فرهنگی و عاملی برای گفت وگوی بین فرهنگ و تمدن همه ملت های دنیا نقش ایفا كنند، افزود: این وظیفه خطیر با برگزاری و نمایش آثار تاریخی و فرهنگی نقشِ واقعی گرفته و به اهداف آموزش واقعی خود دست می یابد. این كه دانش آموزان بعنوان آینده ساز و عناصر تربیتی هر جامعه ای بتواند با فرهنگ وپیشینه سایر ملل دنیا آشنا شده و نقاط مشترك فرهنگی خودرا با سایر انسان ها دریابند و به آنها به دیده احترام نگاه كنند، شالوده قوی برای ایجاد صلح و دوستی بین ملت ها خواهد بود.

او ارتباط مستقیم و مشاهده ی اشیای به جامانده از گذشته را فرای مطالب نظریه و انباشته شده در كتاب ها دانست و اظهار داشت: كاركرد آموزشی موزه ها فرصت بی نظیری برای ایجاد دانشی پایدار می باشد. این نمایشگاه نیز با دارا بودن سیصد قلم اثر تاریخی و فرهنگی درسه گالری مروری بر سیصدو پنجاه هزار سال تمدن اسپانیا را از دوره های مختلف تاریخی برایشان روایت می كند.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، نمایشگاه «میراث دیرینه شناسی اسپانیا» هر روز به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ فعال است و تا ۲۶ فروردین سال آینده نمایش آن ادامه دارد، همین طور برای انجام بازدید گروهی دانش آموزان، مدارس می توانند با تماس تلفنی با شماره های۶۶۷۰۲۰۶۱_ ۶ داخلی ۲۵۷ وقت بازدید را تعیین كنند..

منبع: