درهای بسته موزه ها به روی اوتیسم

آبنما کار: محیط موزه می تواند برای افراد اوتیسم ناراحت کننده، ناامن، استرس زا و حتی وحشت برانگیز باشد. برای بیشتر آنها رفتن به موزه امکان پذیر نیست اگر محیط موزه دارای شرایط مناسب نباشد. با اینحال بیشتر موزه های کشور هنوز اقدامی برای بهبود این شرایط نجام نداده اند. درحالی که انجمن ملی اوتیسم در ایران در این زمینه دستورالعمل هایی را ارائه کرده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، موزه ها جهت استفاده از خدمات عمومی باید فرصت های برابری برای همه افراد ایجاد کنند. یکی از این افراد طیف «اوتیسم» هستند که با بوجودآوردن شرایط مناسب در موزه می توان شاهد حضور آنها در این اماکن بود.
«هنر و خلاقیت در خدمت مخاطبان خاص» عنوان مقاله نسرین بهرامی، دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته پژوهش هنر است که از سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ کارشناس موزه هنر ایران (کاخ مرمر) بوده است. او پژوهشی درباره ی میزبانی از کودکان اوتیسم در موزه هنر ایران ارایه داده و بصورت مقاله در شماره نخست دوفصل نامه «بنیان هنر؛ جستارهای موزه داری، مرمت، دیرینه شناسی و تاریخ هنر» به چاپ رسانده است.
این نوشتار پژوهشی و کاربردی درباره ی برنامه موزه هنر ایران (کاخ مرمر) در روز جهانی موزه سال ۱۴۰۰ است و به این مساله می پردازد که میزبانی از این افراد در موزه هنر ایران به چه صورت بوده و چه نتایجی را برای موزه داران و کارشناسان موزه بهمراه داشته است.
در بخشهایی از این مقاله بعد از توضیح درباره ی اوتیسم به عنوان یک اختلال فراگیر و چرایی میزبانی از این طیف از افراد، در بخش مربوط به محیط موزه آمده است: محیط موزه می تواند برای افراد اوتیسم ناراحت کننده و ناامن باشد. برای مثال صدای بازدیدکنندگان، شلوغی زیاد، نورهای چشمک زن و سایر عوامل می توانند در ساعات معمولی برای افراد مبتلا به اوتیسم طاقت فرسا به نظر بیایند. برای بیشتر آنها رفتن به موزه امکان پذیر نیست اگر محیط موزه دارای شرایط مناسب نباشد؛ چونکه بیشتر اوقات این شرایط منجر به ایجاد اضطراب و گاهی وحشت می شود با اینحال بیشتر موزه ها هنوز اقدامی برای بهبود محیط و شرایط خود برای افراد اوتیسم انجام نداده اند.
برای بهبود این شرایط دستورالعمل های کلی وجود دارد که انجمن ملی اوتیسم درباره ی موزه ها و محیط هایی مانند گالری ارایه داده است، از جمله:
ایجاد برنامه های آموزشی برای کارکنان بمنظور همدلی و نحوه ارتباط با این افراد رویکرد های مثبت برای تقویت اعتماد به نفس نقاط قوت و خلاقیت افراد دارای اختلال اوتیسم ارتباط با والدین و مربیان آنها در محیط موزه ایجاد محیطی آرام و بدون تنش برای این افراد آماده سازی محیط با هدف کاهش اضطراب این افراد آماده سازی محیط برای یادگیری و ارتباط با این افراد بصورت ساختارمند به گونه ای که قادر به پیش بینی رویدادها باشند. در حقیقت موزه ها باید شرایطی را فراهم آورند که این افراد جذب بخش فعال و اثربخش در فضای موزه شوند؛ چونکه آنها می توانند در کارهای فیزیکی یا اداره مجموعه یا کارهای آموزشی شرکت نمایند و ارتباط مستقیم با عناصر نمایشگاهی مانند اطلاعات انتخاب محتوا یا کارهایی که علاقمند هستند برقرار کنند.
رویداد «حسی دوستانه» آخر هفته ها در موزه هنر برندی

منبع: