رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد وجود بیشترین زمینه همکاری مدیریت شهری با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

آبنما کار: به گزارش آبنما کار، رئیس شورایعالی استان ها با تکیه بر وجود بیشترین زمینه همکاری میان مدیریت شهری و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: امیدواریم در چارچوب همکاری در حوزه گردشگری شاهد ارتقای اشتغال زایی در سطح شهرها و روستاهای کشور باشیم.

به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، پرویز سروری در حاشیه جلسه هم اندیشی اعضای شورایعالی استان ها با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تصور می نماییم وزارت میراث فرهنگی یکی از وزارت خانه هایی است که بیشترین اشتراک و زمینه همکاری را با مدیریت شهری بخصوص شهرداری ها دارد و میتوان همکاریهای بسیاری میان این وزارت خانه و مدیریت شهری شکل بگیرد و به تبع آن شاهد انجام اقدامات موثر در سطح کشور باشیم.

وی اضافه کرد: نشاط اجتماعی و تحرک در شهرها بخصوص در شهرهای دارای بافت تاریخی می تواند زمینه همکاری و هماهنگی میان مدیریت شهری و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را فراهم آورد.

رئیس شورایعالی استان ها تصریح کرد: آمادگی کامل خویش را برای همکاری با این وزارت خانه اعلام و تلاش می نماییم در چارچوب همکاری بتوانیم در سطح شهرها و روستاهای با توسعه حوزه گردشگری شاهد ارتقای اشتغال زایی باشیم.