در نشست تخصصی انتزاع مطرح شد؛ وظیفه هنرمند عیان سازی عالم غیرمادی است

آبنما کار: کیومرث قورچیان با ارائه تعریفی از انتزاع بیان کرد آثار انتزاعی دارای ظرافت و معنویت است که از وجود هنرمند بهره می گیرد.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نشست تخصصی، هنری «انتزاع» با حضور کیومرث قورچیان، یکشنبه دوم مرداد در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری اجرا شد.
قورچیان با اعلان اینکه خوشحالم در یک نمایشگاه بسیار عالی آثار جذاب را مشاهده می کند، اظهار داشت: هنر همانند یک اقیانوس است که هرچه به آن داخل می شویم انتهای آن مشاهده نمی گردد.
این هنرمند به تشریح پیشینه تاریخی انتزاع در هنر پرداخت و افزود: کار انتزاع در دنیا طرفداران زیادی دارد پس با عینیت و آنچه ما در طبیعت مشاهده می نماییم، متفاوت است.
وی با تاکید بر این که حس و برداشت هایی که در کارهای انتزاعی وجود دارد قابل بیان نیست، افزود: ۹۷ درصد وجود انسان بُعد غیرمادی است و انسان تنها ۳ درصد مادیت و جرم دارد پس وظیفه هنرمند عیان سازی عالم غیرمادی است.
قورچیان در تعریف انتزاع با اعلان اینکه واقعیت که واقعیت دارد اما عالم هستی چیزی است که هنرمند باید فراتر از جهان واقع در آن حرکت نماید، اضافه کرد: هنرمند باید در جهانی متفاوت قدم بردارد چونکه چیزهای مورد استقبال امروز است که به آنها عادت کرده ایم و می شناسیم و انسان بخاطر علاقه الزامی یا دلخواهی به آن متکی است.
این هنرمند با تاکید بر این که یک اثر هنری اگر تکرار گذشته باشد اتفاق جذابی نیست و کار هنری صورت نگرفته است، افزود: من برای آثار هنری از محیط بهره می گیرم تا آنچه با خیال و جان مربوط می شود را ایجاد کنم.
وی در یک تعریف شاعرانه نسبت به انتزاع اظهار داشت: انتزاع نه آن عکس اتو فوکوس بلکه جرعه ای از پیاله ای است که مستی می نوشد و خستگی از تن به در می کند.
قورچیان به اهمیت جایگاه قلب در آثار هنری پرداخت و اظهار داشت: به لحاظ تمثیلی یک حقیقت و آزادی و رشد و تکامل وجود دارد که خاصیت قلم، قدم و نگاه و جوشش هنرمند است که می تواند از روحی که به او دمیده شده است بهره بگیرد تا اثر خلق کند.
این هنرمند به تشریح نحو خلق تابلوی کعبه خود پرداخت و اظهار داشت: این کار که بعداً به کارت پستال تبدیل شد حرکتی از رئالیسم به انتزاع بود چونکه ظرافت و معنویت در آثار انتزاع متجلی روح است.
این استاد پیشکسوت به آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی چراغ راه اشاره نمود و درباره آنها اظهار داشت: این اتفاق یک جنبش هنری است که امیدوار هستم تنظیم و تکثیر شود.
قورچیان به افزایش وسعت فعالیت در رشته های تجسمی اشاره نمود و با اعلان اینکه در ایران توجه به خوشنویسی در بین آثار تجسمی بیشتر است، اظهار داشت: هنرهای جدید تجسمی باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
وی اثر هنرمند را انعکاس صداقت درونی او دانست و اظهار داشت: ما بدون نیروی مافوق نمی توانیم زندگی نماییم و زندگی بدون این نیرو تلخ می شود.

منبع: