کشف سفال های اسلامی از روستایی در گیلان

آبنما کار: خواناسازی و پاکسازی دستکند روستای «خرم رود» به کشف تعدادی سفال ساده و لعاب دار دوران اسلامی منجر گردید.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شهرام رامین، سرپرست هیأت دیرینه شناسی مستقر در روستای خرم رود، معماری دستکند را گونه خاصی از معمـاری دانست کـه در آن هیچ مصالحی بـرای تولیـد فضـا اسـتفاده نمـی شـود و در ادامه اظهار داشت: این نوع بنا به دلیلهای مختلف نظامی، امنیتی، دینی و آئینی در برخی از نقاط ایران به وجود آمده اند که در مناطقی همچون همدان پس از مطالعات دیرینه شناسی و ساماندهی، بسیار مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
این عتیقه شناس با اشاره به اینکه معماری دستکند روستای «خرم رود» در استان گیلان و شهرستان سیاهکل واقع شده است، اضافه کرد: این سازه بطور تقریبی ۳۰۰ متر در دل تپه ای با جهت شرقی ـ غربی و اندازه تقریبی ۱۲۰ در ۱۰۰ متر در بستر طبیعی خاک از جنس شن و ماسه که با ذرات لای و آهک به سختی به هم جوش خورده اند، به وجود آمده است. بخش بیرونی و بالای تپه بصورت سه مصطبه (سکو) صاف شده و روی آن چند بنای کاهگلی متعلق به اهالی روستا قرار دارد.
او افزود: بمنظور خواناسازی و پاک سازی دستکند روستای خرم رود گمانه آزمایشی به اندازه دو در دو متر در بخش ورودی این سازه حفر شد و یافته فرهنگی که از این گمانه به دست آمد، شامل سفال های ساده و لعاب دار دوران اسلامی بود.
رامین با اشاره به اینکه ورودی این سازه دستکند به عرض ۱۰۵ و ارتفاع ۲۳۲ سانتی متر در بخش شرقی تپه و بـا شـیب ملایمـی از بیـرون بـه فضـاهای داخلـی مـرتبط می شود، اظهار داشت: بخش داخلی سازه دستکند روستای خرمرود شامل راهروها، اتاق ها و هواکش های تعبیه شده در سقف است و در بررسی سطحی داخل سازه، سفال های ساده و لعاب دار متعلق به دوران اسلامی شناسایی شد.

منبع: