سعید لشگری معاون راهبری استانهای حوزه هنری شد

به گزارش آبنما کار با اتمام دوران مسئولیت میثم مرادی بیناباج، دکتر سعید لشگری بعنوان معاون راهبری استانهای حوزه هنری انتخاب شد.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی طی حکمی ضمن تشکر از تلاشهای میثم مرادی بیناباج، سعید لشگری را بعنوان معاون راهبری استانهای حوزه هنری انقلاب اسلامی منصوب نمود.
سعید لشگری دانشجوی دکترای مدیریت رسانه در گذشته مسئول دوره راویان نور سازمان بسیج دانشجویی کشور، مسئول آموزشی دوره خط امام سازمان بسیج دانشجویی کشور، مدیر رسانه و ارتباطات قرارگاه پیشرفت و آبادانی، مدیرکل ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی، دبیر کارگروه تحول معاونت راهبری استانهای حوزه هنری و مدیرکل برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و امور راهبردی حوزه هنری بود.