خانه پدری جلال آل احمد در اختیار میراث فرهنگی است

به گزارش آبنما کار مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران اعلام نمود: خانه پدری «جلال آل احمد» در اختیار سازمان میراث فرهنگی است. بدین جهت شهرداری نمی تواند دخالتی در آماده سازی و مرمت آن داشته باشد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، محمد مویدی با تاکید بر این که خانه پدری جلال در اختیار سازمان میراث فرهنگی شهر تهران است، اظهار داشت: اگر این خانه تاریخی دراختیار شهرداری تهران بود، سرنوشت دیگری می یافت. پس اهتمام می شد تا مانند خانه سیمین و جلال طبق اصول مرمت، مورد بازسازی قرار گرفته و بعنوان سرمایه فرهنگی برای نسل آینده حفاظت شود.
ایشان سپس اضافه کرد: شهروندان و دلسوزان فرهنگی با بازدید از خانه موزه سیمین و جلال به وضوح درک می کنند که چقدر سعی شده تا این بنای باارزش چه به لحاظ تاریخی و چه از نظر حفظ خاطره زندگی صاحبان ادب این کشور به خوبی مرمت، حفظ و نگهداری شود.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران افزود: خانه سیمین و جلال را می توان یکی از بهترین و موفق ترین خانه موزه های شهر تهران و کشور دانست که ضمن تایید سازمان جهانی ایکوم، جوایز بین المللی را دریافت کرده است. تا جایی که در امتداد تسرّی این تجربه باارزش به دیگر خانه موزه ها قرار همکاری و حمایت با شرکت توسعه فضاهای فرهنگی گذاشته شده است.
بگفته وی؛ در روزهای نوروز امسال به تنهایی دو خانه موزه سیمین و جلال و خانه موزه اخوان ثالث با گذر از شرایط کرونا و بعد از حدود دو سال، میزبان بیش از ۳۰۰۰ شهروند هنردوست بوده که نشان از توجه شهروندان و گردشگران به هنر و ادبیات پارسی و مجموعه خانه موزه های فرهنگی شهرداری تهران است.
مویدی با تاکید بر این که خانه پدری جلال واقع در منطقه ۱۲ در اختیار میراث فرهنگی است، بیان کرد: از آنجا که مرمت و صیانت از این خانه تاریخی در اختیار شهرداری تهران نیست، امیدواریم سازمان میراث فرهنگی اداره این خانه تاریخی را به شهرداری تهران واگذار کند تا به مانند خانه سمین و جلال بر طبق اصول علمی مرمت و به بهره برداری برسد.
بنا براعلام سایت شهر، او در آخر اشاره کرد: امسال با همکاری شهرداران مناطق اداره خانه فروغ و عمارت وثوق الدوله به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی واگذار شد که در برنامه مرمت و آماده سازی برای بهره برداری قرار گرفته است.

منبع: