آتش یکی از زیباترین بخش های بازار تهران را سیاه کرد

آتشسوزی امروز تهران دامن یکی از زیباترین و تاریخی ترین بخش های بازار بزرگ را گرفت. مسؤولان میراث فرهنگی تهران در حال بررسی میزان خسارت های احتمالی واردشده هستند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، برپایه گزارش سازمان آتش نشانی، پاساژی در تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران ساعت ۷: ۳۸ بامداد شنبه ۲۳ بهمن ماه گرفتار حریق شد. باآنکه آتش اطفاء شد، اما به قول ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، حداقل ۳۰ باب مغازه گرفتار حریق شدند. خیلی از دیواره و شیشه ها تخریب شده و پایین ریخته است. این تیمچه از سراهای قدیمی بازار است و شیشه های سقف در لحظات اولیه شکسته بود.
سرپرست میراث فرهنگی استان تهران هم به محل اعزام شده تا میزان خسارت های احتمالی واردشده به این بخش را بررسی و ارزیابی کند. تیمچه حاجب الدوله طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخیرا مرمت شده بود.
تیمچه حاجب الدوله یکی از بازارچه های اطراف سبزه میدان است که قدمت آن به دوره ناصرالدین شاه قاجار می رسد و توسط «حاج علی خان حاجب الدوله» ساخته شده است. معماری سقف و تیمچه، آنرا به یکی از جاذبه های تهران تبدیل نموده است.

بازار تهران که از زمان شاه تهماسب صفوی بنا گذاشته شده، در سال ۱۳۵۶ در لیست آثار ملی ثبت شده و بارها نسبت به وضعیت وخیم ایمنی و احتمال آتشسوزی و تخریب گسترده آن اخطار داده شده است.
سال ۱۳۸۹ شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، بازار تهران را با هدف صیانت از حریم آن و پیشگیری از ورود صدمه هرچه بیشتر به این اثر ارزشمند، در لیست “میراث در خطر ” قرار داد.
در مصوبه آن سال شورای فنی آمده است: با وجود نظارت های جدی میراث فرهنگی و اخطارهای مختلف به شهرداری در شرایط کنونی، بازار تهران از حیث ساخت و سازهای ناهمگون، توسعه نامتعارف فضاهای تجاری، حذف فضاهای عمومی، وجود زواید و الحاقات غیرضروری، ناهنجاری های بصری و از سویی وضعیت نابسامان سیستم تهویه و اطفای حریق در معرض تهدید جدی قرار دارد.
در بخش دیگری از این مصوبه تاکید شده که توسعه ناهمگون فضاهای پیرامون بازار و فشارهای زیادی که به لحاظ حمل و نقل و تردد پیاده و سواره بر بازار تهران وارد می شود و هم تغییر کاربری فضاهای تاریخی، فرهنگی و مسکونی پاساژ و انباری و از همه مهم تر اقدامات عمرانی و مرمت های غیراصولی انجام شده در سالهای اخیر این اثر پرارزش تاریخی را در معرض خطر جدی قرار داده است.
شورای فنی سازمان وقت میراث فرهنگی سال ۱۳۸۹ در مکاتباتی با شهرداری تهران خواهان رفع برخی معضلات برای پیشگیری از ورود صدمه هرچه بیشتر به این اثر پرارزش فرهنگی- تاریخی شده است. این مطالبه به کرات در سالهای مختلف به شهرداران بعدی انتقال داده شده است و با وجود آتشسوزی های مکرر، خطر و صدمه همچنان بازار تاریخی تهران را تهدید می کند.

منبع: