زبان فارسی، آیینه ایران

آبنما کار: نشست «زبان فارسی، آیینه ایران» با محوریت اهمیت میان قومی بودنِ زبان فارسی انجام می شود.
به گزارش ایسنا، در پیِ حواشیِ ایجادشده درباره «زبان فارسی»، نشست «زبان فارسی، آیینه ایران» به همّت «پژوهشکده مردم شناسی» و «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» به دبیری مصطفی اسدزاده در روزِ چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار می شود.
در نشست «زبان فارسی، آیینه ایران»، نگار داوری اردکانی، فاطمه عظیمی فرد و علیرضا حسن زاده سخنرانی خواهند کرد.
در همین راستا، علیرضا حسن زاده، رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی در صفحه شخصی اش نوشت: «فارسی زبان همه اقوام ایرانی ست. اخیراً یکی از خبرگزاری های خارجی و بیگانه درصدد ایجاد تضاد میان زبان فارسی و زبان های اقوام ایرانی بر آمده است و با یک فراخوان خواسته تا خاطراتی را که یاد قند فارسی را تلخ می کند برای آن ارسال دارند. اما باید اظهار داشت که زبان فارسی زبانی نژادی نیست، بلکه زبانی میان قومی ست که همه اقوام ایرانی از کُرد و بلوچ و تُرک و تالش و گیلک و مازنی و لر و ترکمن و عرب و بختیاری و غیره در بالندگی و بلوغ آن نقشی غیرقابل انکار داشته اند. نقشه پراکندگی قومی ادبیات فارسی با شاعرانی چون شهریار و صائب تبریزی و مولانا و نظامی گنجوی و حزین لاهیجی و سایه و باباطاهر همدانی و غیره شاهد این ادعاست. «زبان فارسی» آیینه فرهنگ اقوام ایرانی و وحدت و همبستگی انکارناپذیر آنان است، زبانی که در شعر شاعران بزرگی چون حافظ و مولانا به برابری همه انسان ها فراتر از رنگ و نژاد تاکید دارد. زبانی که شاعرانی چون «گوته» نخستین بار ایده گفت وگوی شرق و غرب را از آن الهام گرفته اند».

منبع: