آغاز دومین فصل کاوش در محوطه باستانی تپه رستم سیستان

به گزارش آبنما کار سیستان و بلوچستان سرپرست گروه دیرینه شناسی تپه رستم سیستان اظهار داشت: به دنبال برنامه های گروه دیرینه شناسی دانشکده هنر و معماری که با هدف آموزش دانشجویان دیرینه شناسی و استفاده از توان متخصصان داخلی و بومی جهت کاوش در محوطه های کلیدی سیستان صورت می گیرد، دومین فصل کاوش در تپه رستم سیستان توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه دیرینه شناسی دانشگاه زابل با نگاهی متفاوت شروع شد.
دکتر کاوش در گفتگو با ایسنا اضافه کرد: تعداد ۱۵ نفر از دانشجویان ترم آخر دیرینه شناسی علاوه بر فعالیت میدانی و کسب تجربه، به منظور یافتن پاسخ های احتمالی، دو ترانشه 7 و 10 را با هدف شناسایی آثار معماری تعیین و کاوش می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه زابل افزود: با عنایت به نتایجی که تابحال از جستجوهای این محوطه به دست آمده است، بعضی از قطعات سفالینه ها و دیگر داده های مکشوفه از این محوطه باستانی ارتباط و تاثیرپذیری آن با شهر سوخته را اثبات می کند و ازاین رو اهمیت این محوطه را در عصر مفرغ (پنج هزار سال پیش) یعنی همزمان با شهر سوخته سیستان آشکار می دارد.
وی افزود: محوطه مذکور بر روی یک تپه مصنوعی ساخته شده و ساختار معماری آن از یک حصار مدور با دیوارهای بلند بر گرد یک بنای بزرگ مرکزی تشکیل شده است. فضاهای گوناگونی با دیوارهای قطور به صورت مدور در اطراف بنای مرکزی وجود داشته است که به علت اهمیت این سازه در گذشته توسط ساکنین آن پیش از ترک کردن تپه، فضاهای اطراف بنای مرکزی جهت حفاظت با خاک و پهن حیوانات پر شده است.
وی افزود: این مساله نشانگر اهمیت این سازه معماری است و به فرضیه کارکرد آن بعنوان یک بنای مقدس قوت می بخشد. بدون شک تداوم حفاری و هویدا شدن کامل بنا از زیر خاک کارکرد آن در عصر مفرغ و یا دوره تاریخی را به قطعیت مشخص خواهد نمود.
تپه رستم سیستان یکی از محوطه های اقماری شهر سوخته است که در دشت جنوبی سیستان و در محدوده حوضدار تاریخی در نزدیکی قلعه رستم قرار دارد. این فصل از حفاری با مجوز پژوهشکده دیرینه شناسی کشور صورت می گیرد.

منبع: