اطلاعیه حراج تهران در مورد اصالت سنجی آثار و تعهدات حراج

به گزارش آبنما کار حراج تهران در مورد مسئولیت اصالت آثار هنری مندرج در کاتالوگ پانزدهمین دوره این رویداد توضیحاتی عرضه داد.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی حراج تهران، با عنایت به حساسیت های به وجود آمده در مورد تعهد و مسئولیت حراج در برابر اصالت آثار یادآوری می شود، مبنای تعهدات حراج گزار، وفق شرایط عمومی حراج تهران است که در قرارداد در میان حراج تهران و فروشندگان و خریداران آثار هنری منعقد می شود و در سایت رسمی حراج هم درج شده است.
بر همین اساس ملاک ضمانت و تعهد حراج همچون ادوار گذشته به قوت خود باقی و شرایط عمومی پانزدهمین دوره حراج تهران بر روی سایت به نشانی tehranauction.com قابل دسترس است.
با توجه به حواشی پیش آمده در مورد میزان تعهد و مسئولیت اصالت آثار، توجه همگان را به مفاد قرارداد در مورد اصالت آثار جلب می کند:
«کلیه آثار عرضه شده در حراج تهران توسط کارشناسان معتبر بررسی و اصالت و انتساب آنها به پدیدآورنده اثر مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد آثار کلاسیک، عنداللزوم بررسی توسط کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صورت خواهد گرفت. با عنایت به آنکه آثار عرضه شده در حراج به مدت ۳ روز جهت رؤیت متقاضیان در معرض بازدید عموم قرار می گیرد، متقاضیان این امکان را جهت بررسی های کارشناسی متعارف از طرف کارشناسان منتخب خود در مدت مزبور دارا هستند.»
با حسن نیت ادامه بند ۹ ناظر بر اصالت آثار هنری مندرج در کاتالوگ که اشاره به دعوای حقوقی احتمالی در میان فروشنده و خریدار است را حذف و تعهد می کند در این حوزه، شرایط عمومی حراج تهران که در سایت و قراردادهای حراج تهران آمده، ملاک قرارداد خواهد بود.
حراج تهران ضمن تشکر از توجه جامعه رسانه ای، هنرمندان، مجموعه داران و خریداران آثار هنری، نسبت به این رویداد اقتصادی هنر، ملاک فعالیت خویش را شرایط عمومی حراج تهران مندرج در سایت حراج تهران می داند که ضمیمه قرارداد خرید آثار خواهد بود.
بر این اساس، پانزدهمین دوره حراج تهران طبق اعلام قبلی مقرر است، ۲۴ دیماه برگزار گردد.