در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی انجام شد؛ تصویب برنامه درسی مدیریت میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش آبنما کار جلسه ۲۰۷ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل به منظور ادامه بررسی سرفصل های درسی برنامه مدیریت میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد، در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در این نشست دکتر حداد عادل ضمن اشاره به این که حفظ میراث فرهنگی یک وظیفه دینی است، بیان نمود: رشته مدیریت میراث فرهنگی از جنبه راهبردی اهمیت به سزایی دارد و مبحث حفاظت از میراث فرهنگی را می تواند به یک وظیفه ملی و دینی تبدیل کند.
وی ادامه داد: طراحی این رشته هم به راهبرد حفاظت از میراث فرهنگی کمک می نماید و هم می تواند مدیران عرصه میراث فرهنگی را در کشور تربیت کند و ذخیره ای برای کشور فراهم بیاورد.
در ابتدای این جلسه دکتر خداداد حسینی تغییرات و اصلاحات برنامه مدیریت میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد را توضیح داد و هم گزارشی از فعالیتهای کارگروه در این حوزه به اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی عرضه شد و در ادامه آقای دکتر پورفرج توضیحات تکمیلی و جزئیات رسیدگی به برنامه را در گزارشی کوتاه عرضه کرد.
گفتنی است؛ در جلسه ۲۰۷ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، سرفصل های درسی برنامه مدیریت میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد به اتفاق آراء به تصویب رسید.