هگمتانه برای بازدید گردشگران آماده می شود

آبنما کار: بازپیرایی، خواناسازی، پی گردی و خاک برداری حصارهای (برج و باروهای) شرقی و شمالی محوطه تاریخی هگمتانه در امتداد مشخص کردن محدوده مجاز خاک برداری برای ایجاد معبر و مسیر بازدید گردشگران انجام شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا نظری ارشد ـ سرپرست هیأت دیرینه شناسی هگمتانه، هدف از انجام این دور از مطالعات میدانی دیرینه شناسی را خواناسازی برج و باروهای اضلاع شرقی و شمالی محوطه و پیگردی آثار مکشوفه چهار دهه گذشته بمنظور شروع عملیات حفاظت اضطراری آثار معماری در مقابل عوامل جوی، همسو با مصوبات شورای فنی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان و شورای راهبردی پایگاه ملی هگمتانه اعلام نمود.
او اضافه کرد: این کاوش در امتداد تکمیل مطالعات دیرینه شناسی فصل های گذشته در این بخش از محوطه و شروع عملیات حفاظت و مراقبت از آثار مکشوفه و سازه های خشتی انجام شده است.
این باستان شناس، خواناسازی و بازپیرایی حصارهای ضلع شرقی و شمالی محوطه هگمتانه، حدفاصل برج های شرقی، شمال شرقی و شمالی، اطلاع یابی از چگونگی روند و میزان امتداد شالوده یا مصطبه خشتی زیرسازی شده در فضای حدفاصل جبهه شرقی حصار تا کناره نرده های پیرامونی محوطه در همان ضلع را از مهم ترین اهداف طرح مطالعاتی حاضر اعلام نمود.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان همین طور اظهار داشت: ارائه راهکارهای علمی به مدیریت پایگاه و گروه حفاظت و مرمت بمنظور چگونگی انجام حفاظت اضطرای و موقعیت جانمایی کارگاه های مرمت بعد از انجام پیگردی در اطراف سازه های خشتی موسوم به حصارهای شرقی و شمالی و ارائه پیشنهادات علمی مبتنی بر نتایج پژوهش های دیرینه شناسی بمنظور مشخص کردن محدوه مجاز برای خاکبرداری خاک های مازاد حاصل از جستجوهای فصول قبل که در قسمت های مجاور بدنه های تپه و دیوارهای بیرونی حصار و برج ها انباشته شده از دیگر اهداف این پروژه است.

سرپرست هیأت دیرینه شناسی محوطه هگمتانه در تشریح ضرورت و اهمیت اجرای این برنامه، بیان کرد: از آن جا که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان و پایگاه ملی میراث فرهنگی هگمتانه در نظر دارد، مقدمات ایجاد یک معبر و مسیر بازدید را برای گردشگران در قسمت فضای مقابل حصار و برج و باروهای ضلع شرقی محوطه فراهم آورد و هم چنین باتوجه به وضعیت نامطلوب حفاظتی مجموعه برج ها و حصار شرقی، لزوم انجام عملیات مرمت و استواری بخشی در این قسمت، به نظر می رسید.
نظری ارشد افزود: قبل از انجام اقدامات مورد اشاره ضروری بود مطالعات دیرینه شناسی شامل خواناسازی و بازپیرایی فضای بین برج های شرقی و شمال شرقی و شمالی و فضاهای مجاور دیوارهای حصار خشتی هگمتانه و نیز مشخص کردن محدوده مجاز خاک برداری خاک های زاید حاصل از انباشت جستجوهای فصول گذشته در این قسمت صورت گیرد.
این عتیقه شناس با اشاره به روند پژوهش و نتایج مقدماتی آن اظهار نمود: از شروع این برنامه پژوهشی تا حالا ۱۱ گمانه به ابعاد مختلف ۲×۳، ۵×۳، ۵×۵ و ۵/۱×۵/۱ در محدوده مورد نظر به وجود آمده که به نتایج بهادار و درخوری درباب ماهیت و چیستی بقایای برج و باروها و سنجش فرضیه های پژوهشگران پیشین دراین زمینه و نیز کشف آثار مربوط به استقرار، سکونت و کارهای مردمانی حداقل از سده های میانه اسلامی (ایلخانی)، اواخر صفوی و قاجار تا اواسط دوران پهلوی شامل فضاهای مسکونی و صنعتی (فلزگری و آهنگری) انجام شده است.

منبع: