مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: بازبینی طرح جامع گردشگری لرستان در مراحل نهایی قرار دارد

به گزارش آبنما کار لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار داشت: طرح جامع گردشگری استان در مراحل نهایی بازبینی قرار دارد.
سید امین قاسمی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: در سال ۱۳۸۳ طرح جامع گردشگری لرستان به تصویب رسیده و افق این طرح ۲۰ساله است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ به روزرسانی این طرح را با هماهنگی شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان شروع کردیم و در مرحله تایید مرحله نهایی است.
قاسمی اظهار داشت: این طرح بعد از آنکه در شورای برنامه ریزی استان تصویب گردید یک نسخه از آن در اختیار نمایندگان و مسئولین استانی که در بخش گردشگری همکاری دارند قرار داده خواهد شد برای تدوین افق پنج ساله، ده ساله و بیست ساله؛ دو سال است کار مطالعاتی این طرح شروع شده نقایصی داشت که به مشاور گفتیم آنها را برطرف کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار داشت: بعد از رفع نقایص مبحث در کارگروه امور زیربنایی استان و سپس در شورای برنامه ریزی لرستان مطرح و از آن دفاع خواهیم کرد.
قاسمی اظهار داشت: این طرح تا آخر سال جاری آماده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به طبیعت بکر و زیبای لرستان نگاه ویژه ای به گسترش صنعت توریسم در این استان داریم که با اشتغالزایی و رونق اقتصاد در جوامع محلی هم همراه می باشد.

منبع: