گزارش مهر از جدیدترین آمار فرهنگ رفتاری خانوار در سال۹۹ ۱۶ دقیقه سرانه مطالعه غیردرسی

آبنما کار: بر طبق طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار که مرکز آمار انجام داده، سرانه زمان کل مطالعه غیردرسی 8 ساعت و 18 دقیقه در ماه و به عبارت دیگر 16 دقیقه و 36 ثانیه در روز بوده است.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، مرکز آمار ایران بعنوان متولی اصلی تامین آمارهای مورد نیاز برنامه ریزان طرح های آماری ویژه ای را انجام می دهد که یکی از این طرح ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار است.
مرکز آمار، نخستین بار در سال ۱۳۹۳ طرح آمارگیری از کارهای فرهنگی خانوار را اجرا کرد و بعد از آن در سال ۱۳۹۴ با افزودن برخی بخش ها و سوالات با عنوان طرح آمارگیری از فعالیت ها و رفتارهای فرهنگی خانوار این طرح را مجدد اجرا کرد. این طرح در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ هم اجرا شد و گزارشی که در ادامه می خوانید، گزارشی از اجرای طرح آمارگیری از فعالیت فرهنگی خانوار در سال ۱۳۹۹ است. در این طرح اطلاعات تفصیلی درباره کارهای فرهنگی و خاصیت های رفتاری اعضای خانوارهای کشور، طی یک مرحله عملیات میدانی گردآوری شده است. جامعه هدف این طرح افراد ۱۵ ساله و بیشتر از ۱۵ سال در نقاط شهری و روستایی است. زمان آمارگیری این طرح اول شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا روز سی ام شهریورماه ۱۳۹۹ است. اطلاعات مربوط به خانوار بوسیله مصاحبه رو در رو با سرپرست یا عضو باخبر خانوار و اطلاعات مربوط به افراد ۱۵ ساله و بیشتر انتخاب شده در خانوار بوسیله مصاحبه با فرد نمونه گردآوری شده است.
استان های حاضر در این طرح آمارگیری عبارتند از: مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، سمنان و یزد، هرمزگان؛ تهران، اردبیل، قم، قزوین، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و البرز.
مطالعه کتاب، کتاب الکترونیک، نشریه و روزنامه، شنیدن موسیقی شامل موسیقی سنتی و پاپ ایرانی، محلی، کلاسیک غیرایرانی، و غیرفارسی زبان و کنسرت، اجرای صحنه ای، سینما، سینما سیار، تئاتر و ورزش موارد فرهنگی مورد تحقیق در این طرح است.
مطالعه
بر اساس یافته های این تحقیق، حدود ۶۳ درصد از افراد ۱۵ ساله و بالای ۱۵ سال باسواد، در یک سال منتهی به زمان آمارگیری سال ۱۳۹۹ مطالعه غیردرسی چاپی یا الکترونیکی شامل کتاب، روزنامه و نشریه داشته اند. حدود ۳۷ درصد مطالعه غیردرسی نداشته اند.
سرانه زمان کل مطالعه غیردرسی ۸ ساعت و ۱۸ دقیقه در ماه و به عبارت دیگر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است.

۲۲.۴ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد در ماه منتهی به آمارگیری روزنامه مطالعه کرده اند و ۷۷.۶ درصد مطالعه روزنامه نداشته اند. سرانه زمان مطالعه روزنامه چاپی و الکترونیکی ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه در ماه و به عبارت دیگر ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه بوده است. ۸.۹ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد در ماه منتهی به آمارگیری نشریه مطالعه کرده اند و ۹۱.۱ درصد مطالعه نشریه نداشته اند.
موسیقی:
۷۳.۸ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹ موسیقی گوش کرده اند و ۲۶.۲ درصد گوش نکرده اند.

وضعیت عضویت در شبکه های اجتماعی:
۶۵.۲ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹ عضو شبکه های اجتماعی بوده و ۳۴.۸ درصد عضو نبوده اند. بطور متوسط هر فرد ۱۵ ساله و بیشتر در روز ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه در شبکه های اجتماعی حضور داشته است. طبق اظهار پاسخ دهندگان به این پیمایش در میان افرادی که عضو شبکه های اجتماعی بوده اند، واتساپ با ۸۸ درصد و بعد از آن اینستاگرام به ترتیب با ۶۸ و ۶۶ درصد بیشترین میزان عضویت را به خود مختص کرده است.

سینما، تئاتر:
حدود ۱۳.۴ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر اظهار کرده اند در یک سال منتهی به زمان آمارگیری به سینما رفته اند و ۸۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر به سینما نرفته اند.

حدود ۳.۳ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر اظهار کرده اند در یک سال منتهی به زمان آمارگیری تئاتر رفته اند و ۹۶.۷ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تئاتر نرفته اند.

*البته درباب میزان آمار فعالیت فرهنگی سینما، تئاتر و کنسرت باید در نظر داشت که در سال ۱۳۹۹ بخاطر همه گیری کرونا این کارهای فرهنگی در بیشتر ایام سال فعال نبودند و یکی از دلیلهای پایین بودن آمار در این ایام به این اتفاق برمی گردد.
ورزش:
طبق اظهار پاسخگویان برای سال ۱۳۹۹ برآورد می شود که حدود ۴۶.۵ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر فعالیت بدنی ورزشی داشته اند و حدود ۵۳.۵ درصد پاسخگویان بیان کرده اند که ورزشی انجام نداده اند.

در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰.۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر اظهار نمودند که ورزش را بصورت انفرادی و حدود ۲۹.۳ درصد بیان کرده اند که گروهی ورزش کرده اند. بیشترین مکانی که فعالیت بدنی ورزش در سال ۱۳۹۹ انجام شده با ۳۷ درصد متعلق به محل سکونت و سپس پارک ها بوده است.

منبع: