مدیر روابط عمومی حوزه هنری انتخاب شد

با حکم سیدحسام الدین حسینی مدیرکل ارتباطات و رسانه حوزه هنری، عباس مقامی بعنوان مدیر روابط عمومی حوزه هنری انتخاب شد.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، سیدحسام الدین حسینی مدیرکل ارتباطات و رسانه حوزه هنری طی حکمی عباس مقامی را بعنوان مدیر روابط عمومی حوزه هنری منصوب نمود.
با آغاز دور تحولی حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره کل روابط عمومی حوزه هنری هم به اداره کل ارتباطات و رسانه حوزه هنری تبدیل و یک شورای سیاست گذاری از جانب محمدمهدی دادمان برای آن در نظر گرفته شد. در ادامه این دور تحولی، سیدحسام الدین حسینی، مدیرکل ارتباطات و رسانه حوزه هنری، عباس مقامی را بعنوان مدیر روابط عمومی حوزه هنری منصوب نمود.
مقامی هم اکنون دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است و همکاری با کانون اندیشه جوان و نشریات پنجره، سینما رسانه، زمانه و شبکه ایران را در کارنامه خود دارد. همکاری با دبیرخانه جشنواره تولیدات اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی، عضویت در دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس و هم گروه مطالعات نهاد علم مؤسسه علم و سیاست اشراق، همچون سوابق علمی و اجرایی وی است.

منبع: