وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد؛ موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه

به گزارش آبنما کار سید عباس صالحی در حاشیه مراسم هفته پژوهش از موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه اطلاع داد.

به گزارش آبنما کار به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان خبر موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، اظهار داشت: با تصویب آیین نامه مربوطه در هیات وزیران از این پس بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که همچون تکالیف قانون برنامه ششم توسعه کشور است اجرایی می شود.
وی ضمن اشاره به فرایند طی شده جهت تصویب نهایی این آیین نامه اضافه کرد: همچون نقاط قوت مصوبه اخیر هیات وزیران مشارکت صنوف فرهنگی و هنری در تهیه و تدوین پیش نویس اولیه آن است که در جلسات مختلف با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و برای سیر مراحل قانونی و دریافت نظر دستگاههای مربوطه و مندرج در تبصره مورد اشاره به سازمان برنامه و بودجه ارسال و توسط سازمان مزبور برای تصویب تقدیم دولت شد و بعد از جلسات مختلف در کمیسیون فرهنگی دولت و حصول وفاق در مجموعه دستگاههای ذی ربط بخصوص وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، آئین نامه مربوطه بررسی نهایی شد و در جلسه مورخه ۳۰ آذر توسط هیات وزیران تصویب گردید.
صالحی اظهار داشت: برای نخستین بار برای پشتیبانی از این قشر فرهیخته بیمه بیکاری اجرا خواهد شد چون که عمده این مشاغل در زمره مشاغل آزاد تعریف و تا کنون مشمول حمایت های قانون بیمه بیکاری نشده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از صدمه پذیرترین مشاغل در هر کشوری مشاغل حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است چون که با هر فشار و چالش اقتصادی و مالی، تولیدات آن از سبد مصرفی خانوار حذف یا از اولویت خارج می شود. بحران بیماری کرونا و تعطیلی های پیاپی مشاغل فرهنگی و هنری، باوجود حمایت های انجام شده توسط دولت، مشخص کرد شاغلان این فعالیت ها باید از پشتوانه محکم تری برخوردار شوند تا پوشش دهنده و حامی معیشت این قشر فرهیخته باشد.

منبع: