با اعلام مدیرعامل صندوق اعتباری هنر؛ هنر کارت آزمایشی صادر شد

به گزارش آبنما کار مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از صدور هنر کارت بعنوان شناسه هویت فرهنگی و هنری اعضا صندوق اطلاع داد.

به گزارش آبنما کار به نقل از صندوق اعتباری هنر، سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در تشریح جزئیات صدور «هنر کارت» توضیح داد: در مرحله اول این طرح تعدادی کارت بطور آزمایشی صادر و بعد از بررسی نحوه کارکرد خدمات پیش بینی شده و جمع آوری بازخوردها تا آخر سال طی چند مرحله برای همه اعضا صندوق صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: صدور این کارت در امتداد مطالبات اهالی فرهنگ و هنر خصوصاً در ضمن سفرهای حمایتی و مطابق با نیاز سنجی های انجام گرفته صورت گرفت.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه اظهار داشت: هنر کارت دارای قابلیت ارائه خدمات چندگانه است و از این پس کلیه خدمات صندوق از قبیل خدمات بیمه ای، طرح تکریم و کمک مستمری و تسهیلات مالی بوسیله این کارت ارائه خواهد شد. سایر خدمات رفاهی، فرهنگی، گردشگری نیز طی مراحل مختلف روی این کارت فعال خواهد شد.