آبشخور رستم در سیطره صدمه ها

به گزارش آبنما کار گوردَخمه ی بیشتر از دو هزارساله ی «آبشخور رستم» در شهر مَرودشت، امروز به مکانی برای یادگاری نویسی هایی تبدیل گشته که انجام دهندگان آن هم به نظر می آید هدفی از انجامش ندارند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، سیاوش آریا – پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی – با بیان این که گوردخمه ی آبشخور رستم، متعلق به خاندان کمتر شناخته شده ی «پَرَتَرَکه ها» یا «فراته داران» مورد تعرض قرار گرفته است، اظهار داشت: برخی افراد با رنگ روی نقاط مختلف این گور دخمه ی تاریخی و پرارزش مبادرت به یادگاری نویسی کرده اند
او بیان نمود: در این دوران برخی کشورهای نوپا و همسایه به دنبال دست و پا کردن هویت و پیشینه ای کهن تلاش می کنند تا برای خود تمدن و فرهنگی ساخته و گردشگران را برای خود جذب کنند، اما متاسفانه برخی افراد در کشورمان نشانه های هویتی، فرهنگی، تاریخی خویش را به سادگی از بین می برند.
وی با بیان این که گور دخمه به «آبشخور رستم» در شهر مَرودشت، بدون تعیین حریم درکنار جاده ی آسفالته به حال خود رها شده است، درباره ی وضعیت این اثر تاریخی اظهار نمود: گذشت زمان به همراه عوامل طبیعی و محیطی و بدتر از همه، دست اَندازی های انسانی رَحمی به آن نکرده و این یادمان باستانی را در خطر ویرانی جای داده است. شکستگی ها و تَرک هم در نقاط مختلف این اثر تاریخی دیده می شود.
این تصویر در پاییز ۱۳۹۸ توسط سیاوش آریا ثبت شده است