خاستگاه اولین خشت دست ساز بشر موزه دیرینه شناسی ندارد

به گزارش آبنما کار البرز معاون میراث فرهنگی استان البرز اظهار داشت: با وزارت میراث فرهنگی در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم موزه دیرینه شناسی استان را در فضای مناسب و قابل دسترس عموم راه اندازی نماییم.
علیرضا دهقان مهرجردی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: محوطه ازبکی با بیشتر از 80 هکتار وسعت، خاستگاه نخستین بنای خشت ساز بشر است و طی سال های گذشته به واسطه جستجوهای زیادی که در آن انجام شده اشیاء و آثار میراثی فراوانی از این محوطه کشف شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این آثار کشف شده از محوطه ازبکی در استان و قسمتی دیگر در موزه سایر استان ها نگهداری می شود، توضیح داد: با عنایت به این که البرز فاقد موزه دیرینه شناسی است امکان نگهداری تمامی این آثار و نمایش عمومی آنها در استان وجود ندارد.
این مسئول افزود: با وزارت میراث فرهنگی در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم موزه دیرینه شناسی استان را در فضای مناسب و قابل دسترس عموم راه اندازی نماییم.
دهقان مهرجردی تصریح کرد: علاوه براین بنا شده سایت موزه ای در محوطه ازبکی راه اندازی شود که برای این کار احتیاج به زیرساخت هایی مثل جامایی سرویس بهداشتی، نمازخانه و… داریم.
وی ادامه داد: میراث فرهنگی میراث هویتی هر منطق است ازاین رو باید از محوطه ازبکی که در سال های گذشته به ثبت ملی رسیده به خوبی حراست کرده و آنرا به دیگران معرفی نماییم.