محدودیت های مسافرتی در دنیا همچنان باقی است

آبنما کار: باتوجه به تازه ترین گزارش «سازمان جهانی گردشگری» محدودیت های مسافرتی در 100 درصد از کشورها همچنان باقی است و 72 درصد نیز مرزهایشان را بطور کامل به روی گردشگران بین المللی بسته اند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا و به نقل از فوربس، « سازمان جهانی گردشگری» از زمان اعلام شیوع ویروس «کووید ۱۹» بعنوان بحران سلامت جهانی توسط سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی گردشگری(WHO) اقدامات کشورهای مختلف را پیگیری کرده است.
بر اساس این گزارش، از ۲۱۷ مقصد در جهان، ۱۵۶ مقصد بطور کامل پذیرش گردشگران بین المللی را متوقف کرده اند.
مدت اجرای محدودیت های مسافرتی در یک چهارم از این تعداد مقصدهای جهانی به سه ماه و در ۴۰ درصد از این مقاصد به دست کم یک ماه رسیده است.
براساس این گزارش که در تاریخ یازدهم «می» انتشار یافته است، تابحال هیچ یک از کشورها محدودیت های مسافرتی که در ابتدا تعیین کرده بودند کاهش نداده و یا به انتها نرسانده است.
۸۳ درصد از مقاصد گردشگری در اروپا بطور کامل مرزهایشان را به روی گردشگران بین المللی بسته اند. در قاره آمریکا، این آمار ۸۰ درصد، در آسیا و اقیانوسیه این آمار ۷۰ درصد، در خاورمیانه این آمار ۶۲ درصد و در آفریقا ۵۷ درصد اعلام شده است.
«زوراب پولولیکا شویلی» دبیر کل سازمان جهانی گردشگری بیان کرد: « حوزه گردشگری در دورانی که کشورها و مردم در قرنطینه به سر می بردند بیشترین خسارت را در میان حوزه های مختلف متحمل شد.»
به این ترتیب سازمان جهانی گردشگری از مقامات کشورهای مختلف می خواهد تا زمانی که کاهش محدودیت های مسافرتی بی خطر باشد، مدبرانه برای این هدف با یکدیگر همکاری کنند.
به گفته «زوراب پولولیکا شویلی»، گردشگری منبع درآمد میلیون ها نفر بویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. آغاز باردیگر گردشگری در جهان می تواند شغل های بسیاری را نجات دهد، از زندگی خیلی از افراد محافظت کند و به حوزه گردشگری امکان بقا دهد.
این سازمان قبل تر در گزارشی شمار گردشگران بین المللی در سال ۲۰۲۰ را با ۶۰ الی ۸۰ کاهش پیش بینی کرده بود.

منبع: