میراث یزد برای نجات طولانی ترین قنات جهان آستین بالا زد

آبنما کار: یزد آب مادرچاه اصلی طولانی ترین قنات جهان که به سبب قرارگیری در راه سیلاب های اخیر استان یزد بالا آمده و آنرا گرفتار لطمه کرده بود، به همت میراث فرهنگی استان یزد در حال تخلیه است.
در بازدیدی که روز گذشته سوم اردیبهشت ماه توسط «سید مصطفی فاطمی» مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان یزد و «ابراهیم کاظم نژند» رئیس پایگاه قنات جهانی زارچ از مادر چاه قنات زارچ در فهرج انجام شد، وضعیت این قنات مورد ارزیابی قرار گرفت چونکه به دنبال بارش ها و سیلاب اخیر یزد در این منطقه، گل و لای زیادی وارد این قنات جهانی شده و سبب بسته شدن سه میله چاه و بالا آمدن آب در آن شده بود.
ورود آب سیلاب به این قنات منجر به خسارت سنگین به سه مادر چاه اصلی آن شده بود که هم اکنون اداره کل میراث فرهنگی به همت «حسین دشتی» که بطور موروثی در کندن این قنات نقش داشته است، در صدد تخلیه آن اقدام می کند.

یکی از اشکالات این حوزه، تخلیه ذره به ذره قنات است که بطور دستی باید صورت گیرد و این عامل شاید کمترین تلنگری باشد تا متوجه زحمات مقنیان در زمان کندن و حفر قنات زارچ بعنوان طولانی ترین قنات میراثی جهان باشیم.

منبع: