هشداری برای رشت که میراث فرهنگی را به توضیح واداشت

به گزارش آبنما کار «اگرچه صیانت از آثار داخل بافت تاریخی شهر رشت از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است، اما در خیلی از جهات حفاظت از آثار منوط به همکاری و هماهنگی های برون سازمانی است و در این میان نقش شهرداری، مراجع انتظامی و قضایی غیرقابل انکار است. آن چنان که مجوز تخریب اثری ثبت شده در نتیجه شکایت مالک و رای دیوان عدالت اداری صادر شده و ازاین رو پیشگیری از موارد مشابه از حیطه اختیارات این اداره کل خارج است.»
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، وضعیت محله تاریخی «آفخرا» در شهر رشت از دید بومی های این محله تاریخی آن قدر نابسامان است که در طول چند هفته گذشته تصاویر مختلفی از برخی بناهای تاریخی این محله در فضای مجازی انتشار یافته و هشدارهایی را درباره روند تخریب تدریجی بناهای باقی مانده از این بخش تاریخی که بزرگان زیادی از رشت در آن محله متولد شده اند، مطرح کرده است.
به دنبال این موضوع، علی شهیدی – ایران شناس و یکی از استادیاران دانشگاه تهران – این وضعیت را یک اخطار جدی برای شهر تاریخی رشت دانست و با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت در خانه ماندن مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا، تصریح کرد: «بساز و بفروش ها با خرید یک خانه تاریخی و برداشتن بخشی از سقف آنرا به حال خود رها می کنند و بنا بعد از مدتی به علت بارندگی های سنگینِ رشت، خود تبدیل به یک ویرانه و تلی از خاک می شود. در شرایط کنونی هم که همه مردم در قرنطینه کرونایی هستیم، بساز و بفروش ها در قرنطینه نیستند و مشغول کارند.»
نمونه اخطار منتشرشده در اینستاگرام
برای خانه های تاریخی رشت