هشدار رئیس ایکوم ایران برای برج طغرل

آبنما کار: «اوایل دهه 70 طرحِ ساخت فرهنگسرا در حریم برج طغرل با ضوابطِ میراث فرهنگی تهیه شد، بعدها آن طرح تغییر نمود و حتی شکل هماهنگ شده اش از نظر نما و سایر مسایل ضابطه ای خارج شد. حالا علاوه بر بحث کج بودن یا نبودن برج، نصب پست گاز و تاسیسات چسبیده به دیوار عرصه ی برج و در چند قدمی خود اثر از نظر امنیتی وضعیت برج را می تواند در حالت آگهی قرار دهد.»
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، با وجود قول و قرارهایی که میراث فرهنگی جهت بررسی، پایش و نحوه ی حفاظت از برج طغرل تا زمان رسیدن به پاسخی درست برای انحراف از محور این اثر تاریخی در طول یک ماه گذشته تا امروز مطرح کرده، اما هنوز هیچ اعلامِ دیگری از طرف این نهاد مسوول درباره ی آخرین اقدامات برای برج طغرل مطرح نشده است.
هر چند سید احمد محیط طباطبایی – رئیس ایکوم ایران – در طول یک سال قبل چندین بار نسبت به نصب پست گاز در عرصه ی برج طغرل آگهی داده است، اما این دفعه او علاوه بر تکرار هشدارش از وضعیت فرهنگسرای در حال ساخت در حریم این اثر تاریخی نیز معترض است.
وی در گفت و گو با ایسنا با بیان این که در اوایل دهه ۷۰ طرحی بعنوان ساخت یک فرهنگسرا با ضوابطِ میراث فرهنگی تهیه شد تا با فاصله ی مشخص شده از برج طغرل اجرایی شود، می گوید: بعدها آن طرح کنار گذاشته شد و طرح تغییر نمود. آن حتی از شکل هماهنگ شده اش از نظر نما و سایر مسایل ضابطه ای خارج شد. از طرف دیگر در دوره ای در این محوطه آثار تاریخی به دست آمد و قرار شد محوطه با آن آثار به صورت سایت موزه باقی بماند.
او تاکید می کند: بواسطه ی رخ دادن این شرایط در یک دوره به مدیریت وقت میراث فرهنگی تهران تذکر دادیم که فاصله ی طرح در حال اجرا باید ۴۰ متر از لبه دیوار فاصله داشته باشد که تذکر نیز رعایت نشد. متأسفانه چیزی که حالا وجود دارد، خارج از بحث کج بودن یا نبودن برج، نصب پست گاز و تاسیسات چسبیده به دیوار عرصه برج و در چند قدمی خود اثر است که از نظر امنیتی وضعیت برج را می تواند در حالت آگهی قرار دهد.

رئیس ایکوم ایران اضافه می کند: هر چند خوشبختانه هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است، اما اگر یک دفعه برای این پست گاز اتفاقی رخ دهد، همه دنبال چرایی آن می گردند.
وی با اشاره به مورد بحث بودن وضعیت سازه ی برج طغرل و قول هایی که میراث فرهنگی جهت بررسی این اثر تاریخی انجام داده است، می گوید: در این شرایط بهتر است که به آن بحث نیز توجه گردد. برج طغرل در گذشته درگیر مترو بود که خوشبختانه به حق و بموقع مسیر تغییر نمود. هر چند خطر در آن زمان از برج طغرل و ابن بابویه دور شد، اما متاسفانه هشدارها را به سمت چشمه علی برد که از آن زمان به صورت یک بحران در آمده و هنوز هم ادامه دارد.
این پژوهشگر تهران قدیم با تاکید بر این که میراث فرهنگی باید به مرمت بخش های پایینی برج طغرل نیز اهمیت دهد، می گوید: چند سال است که این درخواست مطرح می شود، اما هنوز کاری انجام نشده، در صورتیکه باتوجه به وضعیت کنونی آن، بنظر می رسد این اقدام نیز باید در اولویت کارها قرار بگیرد.

رئیس ایکوم ایران، همین طور نسبت به ضرورت رعایت حریم برج طغرل و برچیده شدن تاسیسات گاز در عرصه ی این اثر نفیس تاکید می کند و می افزاید: احیانا در زمان خاکبرداری برای ساخت مجتمع در حال ساخت، از لودرهای میکانیکی بهره برده اند که این اتفاق خود نیز به مرور می تواند به این اثر تاریخی لطمه وارد کند.
او با تاکید بر این که انجام هر نوع عملیات عمرانی در کنار برج سلجوقی طغرل باید با فاصله ی ۴۰ متری از دیوار برج صورت گیرد، می گوید: در واقع حریم از دیوار باید مدنظر باشد. هر چند از طرف دیگر یک پل هوایی نیز در حریم درجه یک اثر ساخته شده بود که با وجود صحبت های مطرح شده برای حذف یا کاهش ارتفاع پل، هنوز هیچ کاری برای آن نیز انجام نشده است چون نمای برج را از یک سمت بطور کامل از بین برده بود.

محیط طباطبایی تاکید می کند: در شرایط کنونی بهترین کاری که می توان برای محوطه اطراف برج طغرل انجام داد، رسیدن به یک ضابطه ی خاص برای نمای برج، حذف پست گاز از محدوده ی امروزی آن، حفظ حریم محوطه و ایجاد آن منطقه بعنوان سایت موزه و در نهایت مرمت سریع تر بخش پاینی سازه ی برج است تا در این شرایط حتی بهتر بتوان وضعیت نشست برج را بررسی کرد.

منبع: