تشکیل سازمان گردشگری در تهران معطل اصلاح چارت شهرداری

به گزارش آبنما کار رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران آخرین وضعیت تشکیل سازمان گردشگری را شرح داد.
مهرشاد کاظمی در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری تهران اظهار داشت: شورای شهر در برنامه سوم توسعه ای که سال قبل تدوین و تصویب کرد، شهرداری تهران را ملزم کرد که تا آخر سال ۹۸ لایحه تشکیل سازمان گردشگری را به شورای شهر عرضه کند.
وی با بیان این که هم اکنون گردشگری پایتخت در چارچوب یک ستاد فعالیت می کند؛ اما سازمان ها، شرکت ها و حتی معاونت های دیگر شهرداری در امر گردشگری فعال می باشند و شاهد یک مدیریت یکپارچه در شهر تهران در حوزه گردشگری نیستیم، اضافه کرد: بعد از مصوبه شورای شهر درباره تشکیل سازمان گردشگری لایحه ای در این حوزه تدوین شد که در اختیار معاونت برنامه ریزی قرار گرفت؛ اما اختلاف نظرهایی در این بین وجود دارد چون که معاونت برنامه ریزی اعتقاد دارد که برای آن که مسیر کوتاه تری را طی نماییم بهتر است به جای سازمان گردشگری یک شرکت ایجاد شود اما شورای شهر در این خصوص مخالف است.
کاظمی با بیان این که متأسفانه گردشگری تهران طی سال های گذشته مغفول مانده است، اظهار داشت: گردشگری در تهران نیازمند یک سازمان است تا بتواند با هدایت، جذب سرمایه و غیره در جهت تسهیل گری گردشگری در شهر اقدام نماید و شاهد اقدامات موازی در شهر تهران در مورد گردشگری نباشیم.
وی با بیان این که متأسفانه درآمد تراکم فروشی در شهرداری درگذشته بگونه ای بوده است که همه نگاه ها معطوف به آن بوده و از درآمد پایدار گردشگری غفلت شده است، افزود: حالا که درآمد ناشی از تراکم فروشی کاهش یافته همگان به لزوم گردشگری پی بردند؛ اما هنوز این اهمیت در اموارتشان جلوه نکرده است و هرچند همه می دانند گردشگری یک درآمد پایدار برای تهران است اما هنوز اختلاف نظرهایی در این حوزه وجود دارد.
رئیس ستاد گردشگری تهران با اشاره به اینکه برپایه مصوبه شورا معاونت برنامه ریزی می بایست تا آخر سال لایحه ای را در مورد تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری تهران به شورای شهر عرضه کند، اظهار داشت: البته معاونت برنامه ریزی عنوان کرده است که در بازبینی تشکیلات و چارت سازمانی شهرداری، تشکیل سازمان گردشگری مورد توجه قرار می گیرد؛ اما اعضای شورا معتقدند از آن جایی که تشکیل این سازمان مصوبه جداگانه دارد ربطی به اصلاح چارت سازمانی شهرداری نداشته و باید این سازمان تشکیل گردد و ما هم در ستاد گردشگری منتظر نهایی شدن تصمیمات هستیم.
وی با اشاره به هم گسیختگی گردشگری در پایتخت اظهار داشت: هم اکنون ما در حال تدوین برنامه های گردشگری در نوروز هستیم اما در عمل می ببینم که هر سازمان و شرکت و یا مناطق برای خودشان برنامه ریزی می کند و این مساله به تنهایی نشان دهنده اهمیت تشکیل یک سازمان برای یکپارچه کردن گردشگری در پایتخت است.