کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی اعلام کرد؛ دو موزه جدید ایران در فهرست جهانی موزه های دانشگاهی

به گزارش آبنما کار عضو کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی خبر داد: دو موزه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و موزه اسناد مرکزی دانشگاه تهران در وب سایت بین المللی موزه های دانشگاهی دنیا به ثبت رسیدند.
فاطمه احمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی، با ثبت دو موزه ی «روان پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بعنوان پنجمین موزه روان پزشکی دنیا و موزه «اسناد مرکزی دانشگاه تهران» بعنوان اولین موزه ای در دانشگاه های ایران است که بر محوریت جمع آوری و نمایش اسناد با ارزش تاریخی دانشگاه» تاسیس شده، در وب سایت کمیته ی بین المللی موزه های دانشگاه موافقت کرده اند.
احمدی سه شرط پیوستن و ثبت شدن نامِ موزه های دانشگاهی در این سایت را «داشتن مجوز موزه از طرف اداره کل موزه ها»، «داشتن سناریو و طرح محتوایی»، «بودن ماهیت فیزیکی موزه و چارت اداری موزه در دل دانشگاه» می داند و ادامه می دهد: موزه هایی که قصد پیوستن به این سایت را دارند، نخست باید مجوز موزه ای بودن خودرا از اداره کل موزه ها بگیرند، همین طور برای بخشِ موزه هایی که زیر نظر میراث فرهنگی نیستند، نیز کارشناسی از اداره کل این موزه ها را بررسی می کنند تا در صورتیکه به حد استاندار رسیده باشند و با تغییر مدیریت ها کارکرد آنها تغییر نکند، در این سایت ثبت شوند.
موزه اسناد مرکزی دانشگاه تهران

منبع: