مرمت چهل سکه تاریخی مکشوفه در استان مرکزی

به گزارش آبنما کار ایسنا/مرکزی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از مرمت 40 سکه مربوط به دوره های مختلف تاریخی توسط کارشناسان امر در استان اطلاع داد که بعد از آخر مرمت در موزه های استان به معرض نمایش گذاشته شدند.
بر مبنای اعلام روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی علیرضا ایزدی با اشاره اینکه مرمت 40 سکه تاریخی مکشوفه استان آخر یافته بیان نمود: این سکه ها مربوط به دوره الیمائی و دارای ارزش های قابل توجهی است که بنابراین حفظ، نگهداری و مرمت اصولی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.
ایزدی اظهار داشت: الیمائی حکومت محلی دوره اشکانی در خوزستان امروزی است و این سکه ها با خط آرامی حک شده اند. یک روی سکه تصویر پادشاه و یک روی سکه تصویر لنگر و ستاره است. الیمائی ها در دوران اشکانی اجازه داشتند سکه مختص خویش را ضرب کنند.
وی با اشاره به اینکه هر یک از این سکه ها دارای داده ها و اطلاعات موثق تاریخی هستند، اظهار داشت: « این سکه ها روایت های گوناگون و با ارزشی از نوع هنر سکه زنی، لوگوسازی، چهره پردازی، تاریخ نویسی و فلزکاری دوره های تاریخی مختلف نشان می دهند که غیر از ارزش تاریخی، وجهه پررنگ تر داده های باستانی را با خود همراه دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به اینکه این سکه ها در سال 92 کشف شده اند و بعد از مرمت تمام آنها در موزه چهارفصل به معرض نمایش گذاشته شدند، اظهار نمود: 90 درصد این اشیا طی عملیات های حفاری و دیرینه شناسی کارشناسان اداره کل استان کشف و شناسایی و 10 درصد باقی مانده هم از حفاران غیر مجاز ضبط شده است.