تهدید جدی گنبد مسجد شیخ لطف الله

به گزارش آبنما کار ایسنا/اصفهان عضو سابق شورای فنی مرمت اداره میراث فرهنگی اصفهان می گوید: اگر شکاف بین ترک مرمت شده و ترک های مرمت نشده‌ی گنبد مسجد شیخ لطف الله به خاطر این باشد که قالب جدید را کوچک تر چیده باشند، پس از تکرار 14 باره‌ی این حرکت بر روی ترک های مرمت نشده، حدود 80 سانتی متر اختلاف درز به وجود می آید و در این صورت مجبور می شویم ترک جدیدی به گنبد مسجد شیخ لطف الله اضافه کنیم؛ آن وقت این تنها مسجدی خواهد بود که گنبدش 17 ترک دارد!
ایجاد شکاف، اختلاف رنگ، اختلاف سطح و همین طور مواد و مصالح به کاربرده شده در مرمت دو ترک از گنبد مسجد شیخ لطف الله، از مهم ترین مواردی است که نگرانی هایی را در میان کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی اصفهان به وجود آورده است. نگرانی هایی که تائید مرمت گنبد توسط نمایندگان وزارت میراث فرهنگی نیز نتوانسته از مقدار آن بکاهد.
اداره میراث فرهنگی اصفهان ۱۰ آذرماه ۹۸ به خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف اجازه داد که از نزدیک، بازدیدی از گنبد مسجد شیخ لطف الله داشته باشند؛ اقدامی که انتظار می رفت اعطای مجوز به کارشناسان مرمت و کاشی کاری اصفهان، خصوصاً مرمت گرانی که در دهه‌ی شصت این گنبد را به صورت موضعی مرمت کرده بودند و اشراف بهتری بر سوژه داشتند را نیز به همراه داشته باشد اما باوجوداینکه بنیاد تاریخ فرهنگ و تمدن آریا روز چهارم دی ماه نامه ای برای کسب مجوز بازدید ۱۰ تن از این کارشناسان، به اداره میراث فرهنگی اصفهان نوشته بود، پاسخی از طرف این اداره کل دریافت نکرد.
صبح روز ششم دی ماه، این استادکاران که لازم می دیدند حرف های ناگفته خودرا درباره مرمت گنبد شیخ لطف الله بر زبان بیاورند بلکه از تکرار اشتباهات رخ داده در مرمتی که گفته می شود بزودی ادامه پیدا خواهدنمود جلوگیری نمایند، به همت احسان رعنایی، کنشگر میراث فرهنگی به میدان نقش جهان آمدند، از وجوه تاریک مرمت گنبد شیخ لطف الله پرده برداشتند و خواستار پاسخی روشن درباب تک تک این موارد شدند.
گزارش این بازدید، به سبب اهمیت محتوا طی چند قسمت از طرف خبرگزاری ایسنا منتشر می شود و در قسمت نخست هوشنگ رسام، پیشکسوت کاشی کاری و مرمت و مرمتگر گنبد شیخ لطف الله در دهه شصت، علی اصغر نجف پور، مدرس رشته معماری و مرمت در دانشگاه، عضو سابق شورای فنی مرمت و ناظر پروژه های مرمت اصفهان و کاشان از سال ۸۴ تا ۹۵ و عضو شورای فنی میراث فرهنگی قم به همراه امین ناطقی، پژوهشگر حوزه مرمت و میراث، از تهدیدی می گویند که ایجاد شکاف بین ترک مرمت شده با دیگر ترک ها، موجب به وجود آمدن آن شده است.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4

منبع: