فارابی در راه جهانی شدن

به گزارش آبنما کار «ابونصر محمد بن محمد فارابی» همراه در حالی مسیر ثبت در لیست «مفاخر، مشاهیر و رویدادها» در یونسکو را طی می کند که کشورهای ترکیه و قزاقستان هم در این پرونده با مدیریت «ایران»، سهیم هستند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، «خانه – موزه فارابی»، فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی برای هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد وی در ترکیه و با کمک دانشگاه قزاقستان افتتاح شد، اما این عمل شبهه هایی را در خصوص احتمال مصادره این شخصیت به نام دو کشور ترکیه و قزاقستان مطرح نمود، به حدی که ۹ حزب مستقل در نامه ای سرگشاده خطاب به سرپرست وزارت تازه تأسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست نمودند اقداماتی که تابحال برای پیشگیری از مصادره «فارابی» توسط ترکیه انجام شده را اطلاع رسانی کند.
از سوی دیگر فرهاد نظری – دبیر کمیته ملّی حافظه جهانی یونسکو – اعلام نمود «به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داده ایم تا نام مفاخر و مشاهیر مشهور کشور در تقویم رسمی کشور ثبت گردد.»
محمد فارابی