در گزارشی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد: اعلام تازه ترین سرانه مطالعه و مصرف محصولات فرهنگی در ایران

به گزارش آبنما کار شورایعالی انقلاب فرهنگی در گزارشی از مصرف فرهنگی خانوار ایرانی آمار تازه ای از سرانه مطالعه، حضور در سینما، تماشای تئاتر و شنیدن موسیقی عرضه کرده است.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی روز گذشته نتایج گزارشی با عنوان رصد فرهنگ رفتاری خانواده‌ی ایرانی در سال ۱۳۹۶ منتشر نمود که در آن آمار تازه و جالبی از مصرف فرهنگی خانوارهای ایرانی عرضه شده است.
نتایج این پژوهش که برگزار کننده آن بیان داشته در نقاط شهری و روستایی و برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر اجرا شده است، معطوف به سنجش رفتارهای فرهنگی خانواده ایرانی در سال ۱۳۹۶ است و رفتارهایی مثل مطالعه و سرانه‌ی مطالعه، سینما و تئاتر، ورزش، موسیقی و تماشای تلویزیون داخلی را مورد بررسی قرار داده است
همچنین برگزار کننده تصریح کرده است که در این طرح پژوهشی سرانه‌ی مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست فود، چگونگی انتخاب پوشاک و نظرات در مورد ازدواج جوانان مورد مطالعه، بررسی و سنجش قرار گرفته است و تاکید کرده که این پژوهش مهمترین و تاحدودی تنها طرح آماری رسمی در کشور است که داده های متقنی برای تحلیل سبک زندگی ایرانی ها عرضه کرده است.
حدود ۵۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد (معادل ۳۰۷۸۶۷۲۶ نفر) طی سال پیش از آمارگیری، مطالعه‌ی کتاب غیردرسی داشته اند، سرانه‌ی مطالعه‌ی کتاب غیردرسی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه می باشد که از این میزان سرانه‌ی ماهانه‌ی مطالعه‌ی قرآن و ادعیه، ۳ ساعت و ۷ دقیقه بوده است.
حدود ۱۹ درصد (معادل ۱۱۴۱۱۹۷۹ نفر) از افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در سال پیش از آمارگیری به سینما رفته اند، حدود ۱‏/۵ درصد (معادل ۳۰۹۵۹۸۱ نفر) از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال پیش از آمارگیری به تئاتر رفته اند و ۴‏/۹۱ درصد (۵۵۱۳۲۸۶۰ نفر) افراد ۱۵ ساله و بیشتر برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران را تماشا کرده اند که ۵‏/۹۹ درصد مخاطبین در ایام غیرتعطیل و ۹۴ درصد در ایام تعطیل سیمای جمهوری اسلامی ایران را تماشا کرده اند.
در ادامه گزارش رصدی فرهنگ رفتاری خانواده‌ی ایرانی در سال ۱۳۹۶ هم آمار ذیل عنوان شده است:
سرانه‌ی تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۴ ساعت و ۵۲ دقیقه در روز بوده است،.
۸‏/۶۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در زمان آمارگیری موسیقی گوش داده اند،.
سرانه‌ی هفتگی گوش دادن به موسیقی توسط افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه در روز بوده است.
دود ۵۳ درصد (معادل ۳۱۹۷۸۹۱۰ نفر) افراد ۱۵ ساله و بیشتر، عضو شبکه های اجتماعی بوده اند و سرانه‌ی حضور افراد ۱۵ ساله و بیشتر در شبکه های اجتماعی، ۱ ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش در مورد وضعیت ورزش و الگوی مصرف پوشش و لباس خانواده ایرانی موارد زیر به چشم می خورد:
حدود ۱‏/۵۱ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر (معادل ۳۰۸۲۹۳۷۵ نفر) اعلام نموده اند که ورزش می کنند.
سرانه‌ی انجام ورزش افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۲۷ دقیقه در روز بوده است. اولویت ۴‏/۳۴ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل و ۶‏/۷ درصد پوشاک خارجی بوده است و برای ۵۸ درصد افراد هم اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود ندارد.
همچنین در مورد نحوه تأثیر تبلیغات در انتخاب نوع پوشش و لباس نتایج ذیل به دست آمده است:
‏۵/۸۱ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر اعلام نموده اند که پوشاک خویش را با عنایت به ویترین فروشگاه های پوشاک انتخاب می کنند و همینطور ۳‏/۱ درصد برپایه تبلیغات محیطی، ۷ درصد برپایه پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ۲‏/۶ درصد مطابق مد در جامعه، ۲‏/۰ درصد برپایه مشاهده‌ی برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۷‏/۰ درصد با عنایت به شبکه های اجتماعی و ۱‏/۰ درصد برپایه برنامه های ماهواره ای، پوشاک خویش را انتخاب می کنند.
این گزارش پژوهشی همینطور در مورد الگوی مصرف مواد غذایی خانواده ایرانی در سال ۱۳۹۶ به نتایج زیر رسیده است:
۹‏/۷۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در هفته گذشته شیر مصرف کرده اند و سرانه‌ی هفتگی مصرف شیر ۷‏/۳ لیوان بوده است.
‏/۵۴ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در هفته گذشته نوشابه مصرف کرده اند و سرانه‌ی هفتگی نوشابه، ۷‏/۱ لیوان بوده است.
سرانه‌ی مصرف ماهی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۱‏/۲ بار در ماه بوده است و ۴۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر، اعلام نموده اند که در ماه گذشته فست فود مصرف کرده اند و سرانه‌ی مصرف فست فود افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۴‏/۱ بار در ماه بوده است.
به گزارش مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، در پیمایش رصدی فرهنگ رفتاری خانواده‌ی ایرانی در سال ۱۳۹۶ در مورد مبحث مهم ازدواج هم نتایج ذیل به دست آمده است:
مهم ترین معضل ازدواج جوانان از دیدگاه افراد ۱۵ ساله و بیشتر، به ترتیب نداشتن شغل دائم با ۳۳ درصد، بیکاری با ۳‏/۳۰ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست با ۷‏/۱۲ درصد و مشکل تهیه‌ی مسکن با ۲‏/۶ درصد و سپس سایر معضلات با ۸‏/۱۷ درصد بوده است.
در بخش نتیجه گیری این طرح پژوهشی هم موارد ذیل عنوان شده است:
مشخصاٌ آن چه تحت عنوان کلی فرهنگ رفتاری در بین خانواده‌ی ایرانی و در جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر، مورد مطالعه قرار گرفته است با عنایت به شاخصهای ارزیابی و سنجش این مطالعه، می تواند بعنوان زیر شاخه ای از سبک زندگی بررسی شود.
همچنین در تعریف مفهوم «سبک زندگی» بعنوان اصلی ترین رکن این طرح پژوهشی عنوان شده است: سبک زندگی به معنای عام آن یعنی دامنه ای گسترده از رفتارهای فرهنگی شامل مصرف هنری و رسانه ای تا عناصر دخیل در بدن مندی افراد مثل خوراک و پوشاک و حتی حوزه های نگرشی به مقوله ای مهم مثل ازدواج
در ادامه و در تشریح وضعیت زیستی جامعه ایران که از مقایسه و تجزیه و تحلیل این آمار به دست آمده عنوان شده است: نزدیک به نیمی از جمعیت نمونه در ماه، مصرف فست فود دارند و کمی بیشتر از همین نیمی از افراد، در هفته مصرف نوشابه داشته اند که به شکلی مکمل نوشیدنی فست فود به حساب می آید.
در ادامه نتیجه گیری این طرح پژوهشی هم آمده است: با این همه، جالب است که باز هم در عددی نزدیک به نیمی از این افراد گفته اند اهل ورزش هستند و سرانه‌ی ورزش روزانه‌ی این افراد به چیزی نزدیک به نیم ساعت در روز رسیده و باز هم نیمی از همین جمعیت، اولویتی برای انتخاب پوشاک داخلی و خارجی ندارند و احتمالاً برپایه جنس و مدل مورد پسند، لباس های خویش را در طیفی از تولیدات ایرانی و خارجی انتخاب می کنند.
در مورد مبحث مهم «شبکه های اجتماعی» هم گزارش رصدی فرهنگ رفتاری خانواده‌ی ایرانی در سال ۱۳۹۶ به این نتیجه رسیده است: از خصوصیت های دیگر این جمعیت مورد بررسی، عضویت در شبکه های اجتماعی است که سرانه‌ی حضور این جامعه آماری در این شبکه به ۱ ساعت و ۴ دقیقه در روز رسیده است.
همچنین در مورد آمار تماشای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی هم عنوان شده: تماشای تلویزیون داخلی و هم چنین گوش دادن به موسیقی مقداری بیشتر از این نیمه را پوشش داده، به خصوص تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران که غالب جامعه آماری مورد پیمایش را در برگرفته است.
در مورد وضعیت تماشای سینما و تئاتر و مطالعه کتاب و روزنامه هم این نتیجه به دست آمده است: تماشای سینما و تئاتر در جامعه آماری مورد تحقیق زیر ۲۰ درصد است و مطالعه‌ی روزنامه هم جامعه آماری مورد مطالعه کمتر از ۳۰ درصد است.