کوشش برای افزودن ۲ اثر به جمع آثار جهانی یزد

آبنما کار: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از کوشش برای اضافه شدن دو کاروانسرای تاریخی استان به لیست آثار جهانی یزد آگاهی داد.
سیدمصطفی فاطمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا از ارسال پرونده چهار اثر تاریخی یزد برای قرار گرفتن در لیست میراث جهانی آگاهی داد و اشاره کرد: پرونده کاروانسراهای «سریزد»، «زین الدین»، «قلعه خرگوشی» و «کرمانشاه» برای ثبت جهانی به میراث فرهنگی کشور ارسال شده است.
وی ثبت دو مورد از این کاروانسراها را محتمل دانست و اشاره کرد: دو عدد از این کاروانسرا در اولویت ثبت جهانی قرار گرفته و پیگیر ثبت جهانی آنها امسال هستیم.
فاطمی همین طور به ارسال پرونده کهنسال ترین موجود زنده ایران یعنی درخت سرو ابرکوه در سال قبل به سازمان میراث فرهنگی کشور آگاهی داد و اظهار داشت: امیدواریم سرو ابرکوه که در لیست درختان کهنسال کشور قرار دارد، در لیست آثار جهانی باز قرار گیرد.

منبع: