نمایشگاه ذره دیوانه خدا در گالری چهار شروع شد

آبنما کار: نمایشگاه ذره دیوانه خدا شامل آثاری از مرجان شکری در حال برگزاری است.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی گالری چهار، نمایشگاه نقاشی های مرجان شکری با عنوان «ذره دیوانه خدا» در گالری چهار در حال برگزاری است.
مرجان شکری سپس پنج سال، ۶ اثر در ابعاد بزرگ را در این نمایشگاه که هفتمین نمایش انفرادی او شمرده می شود به معرض نمایش گذاشته است.
فضای تصویری سیال، نوعی سیالیت مستمر و گردش دائم که گاه شعاع نور و یا انفجاری آنرا می شکافد، جلوه های تصویری خاصی در آثار مرجان شکری پدید آورده است که زمینه تیره بوم ها این حرکت مدام را تاکید می کند.
مرجان شکری درباره این نمایشگاه اظهار داشت: من طبیعت را هر لحظه در حال تغییر می بینم و این جریان سیال از همین زاویه نگاهم نشأت می گیرد. در این چند سال اخیر به طبیعت پناه برده ام و همیشه در حال کشف و شهود هستم. از آنجایی که می خواستم در برخورد با طبیعت مواجهه ای جسورانه داشته باشم، طبیعت را در شب جستجو کردم و به طبیعت گردی در تاریکی شب پرداختم. از جنوب ایران و شب های خلیج فارس تا جنگل های گلستان شب را جستجوگری کردم. برای همین آثارم بینگ بنگ درونی خودم هستند و آثارم منعکس کننده تجربه شخصی ام از طبیعت اطرافم و کائنات است.
نمایشگاه آثار مرجان شکری با عنوان «ذره دیوانه خدا» تا ۲۳ اردیبهشت در گالری چهار ادامه دارد. گالری چهار در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، کوچه اشراقی، شماره ۴ قرار دارد.

منبع: