کشف یک آسیاب تاریخی از دل زمین سیمره لطمه هشت میلیاردی سیل به آثار تاریخی ایلام

آبنما کار: مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از لطمه هشت میلیارد تومانی سیل نوروز به آثار تاریخی این استان آگاهی داد.
عبدالمالک شنبه زاده در گفت و گو با ایسنا با بیان این که باران و به دنبال آن سیل در دو مرحله به آثار تاریخی استان لطمه وارد کرده، بیان کرد: در اولین بارش باران، لطمه ها قدری جزئی تر بودند و هفت اثر تاریخی هر کدام با لطمه های ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت دیدند.
او امامزاده «سیدابراهیم» در بخش زرین آباد شهرستان دهلران، امامزاده «سیدصلاح الدین محمد» در شهرستان آبدانان، پل «پسر و دختر» و قلعه «سام» در شهرستان کرداول، قلعه «پوراشرف» در شهرستان دره شهر، آتشکده «سیاه گل» در شهرستان ایوان و قلعه «کنجان چم» در شهرستان مهران را بناهای تاریخی برشمرد که در اولین دور بارش ها گرفتار لطمه شدند.
بگفته او، این آثار در بخش هایی گرفتار نشت آب شدند، گچ ها از بین رفته و دیوارها لطمه داشتند و حدود یک میلیارد تومان لطمه به آنها وارد شده بود.

دور دوم بارش ها و لطمه هفت میلیارد تومانی
شنبه زاده با بیان این که سیل اصلی با فاصله چند روز در ایام ۱۰ تا ۱۲ فروردین و با درجه بارندگی بسیار بالا، لطمه های زیادی به آثار استان وارد کرده است، اضافه کرد: علاوه بر آثاری که در دور اول لطمه دیده بودند، آثار دیگری مانند پل «گاومیشان» در شهرستان دره شهر، امامزاده «مهدی صالح» در دره شهر بخش ماژین، بخش هایی از شهر تاریخی سیمره به سبب قرارگیری اش در داخل شهر و آثار قرارگرفته در کناره های رودخانه سیمره و قلعه «شاخ» در دهلران خسارت دیدند.

برخی تپه های باستانی بطور کامل زیر آب رفتند
مدیر اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با بیان این که حجم زیادی از آثار تاریخی استان ایلام شامل تپه ها و محوطه های تاریخی باز هستند، اظهار داشت: با عنایت به فلسفه استقرار تمدن ها در نزدیکی آب و قرار گرفتن خیلی از تپه ها در کنار رودخانه سیمره این شهر تاریخی و آثار قرارگرفته در کناره رودخانه گرفتار لطمه های زیادی شدند.
او با اشاره به این که متاسفانه بعضی از تپه های باستانی بطور کامل زیر آب رفتند و لطمه جدی دیدند، اضافه کرد: برخی لایه ها بطور کامل شسته شده اند، همین طور شیارهایی وسط تپه به وجود آمد که سبب شده بود لایه های باستانی از بین بروند و گرفتار لطمه دیدگی شدیدی شوند.
وی تپه های «فرخ آباد»، «غران» و «چک دوستعلی» را جزء ۱۲ تپه باستانی دانست که بطور کامل زیرآب رفته اند و افزود: با فروکش کردن آب، تپه ها پایش شدند. متاسفانه شیارهایی در تپه ها به وجود آمده اند که موجب شسته شدن لایه های باستانی و از بین رفتن آنها شده است.
بگفته او، برآورد کارشناسان میراث فرهنگی برای حفاظت بیشتر و نجات بخشی این آثار و محوطه های تاریخی در استان ایلام، حدود هفت میلیارد تومان است که به سازمان میراث فرهنگی اعلام شده است.

کشف خمره های آذوقه، آسیاب و سنگ آسیاب
شنبه زاده با اشاره به کشف دو خمره ذخیره آذوقه در کناره دیواره رودخانه «زرانگوش» در سیل رخ داده، توضیح داد: با شسته شدن کناره های رودخانه، دو خمره از کناره دیوار و از دل خاک بیرون زده بود که دسترسی به آن خیلی سخت بود. تا زمان فروکش کردن آبِ رودخانه امکان انتقال خمره ها وجود نداشت، چون باید از رودخانه عبور می کردیم و این کار شدنی نبود، بدین سبب در کنار حفاظت های فیزیکی، با فروکش کردن آب و بیرون آمدن خمره ها از آب موفق به انتقال خمره ها به موزه شدیم.
وی همینطور از کشف یک آسیاب و سنگ آسیاب تاریخی در شهر تاریخی دره شهر در سیمره آگاهی داد و اضافه کرد: با عنایت به تاریخی بودن کل آن منطقه، این اثر تاریخی در همان منطقه می ماند.

آسیب تاسیسات گردشگری
مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام در ادامه با اشاره به لطمه دیدن برخی تاسیسات گردشگری و زیرساخت های آن در سیل های رخ داده، اظهار نمود: در نیمه دوم سفرهای نوروزی، به سبب احتمال وقوع بحران خوشبختانه با کاهش زیاد ورود گردشگران به این استان مواجه شدیم.
شنبه زاده با اشاره به پیش بینی ستاد بحران استان از وقوع سیل شدیدتر و تذکرهای مکرر شبکه های ملی نسبت به وضعیت آب و هوایی مناطق غرب و جنوب غرب کشور، اضافه کرد: در نیمه اول سفرهای نوروزی با استقبال خوبی مواجه بودیم، اما با عنایت به تذکرها، تعداد گردشگران ما در نیمه دوم کمتر شد، اداره میراث فرهنگی باز به سبب احساس خطر برای حضور گردشگران در استان، حدود ۱۰ واحد گردشگری را که در کنار حاشیه رودخانه ها و سدها ساخته شده بودند مسدود کرد و اجازه ورود نداد که خوشبختانه پیشگیری بسیار خوبی بود تا شاهد اتفاقات بدتری نباشیم.