، روایت موزه های علوم در دانشگاه ها، موزه دانشگاه علامه آیینه تمام نمای دانشگاه، اقدام برای پیوستن به اتحادیه موزه های بین المللی

آبنما کار: رئیس موزه دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اعلام ˮتقویت عناصر هویتی دانشگاهˮ بعنوان هدف تشکیل این مجموعه، از پیگیری این دانشگاه برای تولید کانون دانش آموختگان و هم پیوستن به اتحادیه موزه های بین المللی دانشگاهی اطلاع داد و تاکید کرد: تا قبل از این گستردگی و پراکندگی جغرافیایی خانواده دانشگاه، سبب می شد احساس تعلق به یک موجودیت مشترک به سختی به دست آید.
غلام رضا حداد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه یک سال از افتتاح موزه دانشگاه علامه طباطبایی در مجتمع فرهنگی و آموزشی امام علی (ع) می گذرد، تصریح کرد: در ابتدا قرار بود این مکان فقط به مسجد و شبستان اختصاص یابد، اما در شرایط فعلی، درمانگاه دانشگاه، موزه، بخش اداری معاونت فرهنگی و نهاد نمایندگی رهبری هم در این مجتمع قرار دارند.
وی با بیان اینکه این موزه در جهت اجرای یک سیاست کلی که از جانب دکتر سلیمی رئیس دانشگاه تعریف شد، به راه افتاده است، هدف از تأسیس آن را تولید و تقویت عناصر هویتی در دانشگاه دانست و توضیح داد: اهمیت این مورد از آن جهت است که این دانشگاه، از تجمیع مجموعه ای از مدارس عالی، دانشسراها، دانشکده ها و دانشگاه هایی شکل گرفته است که در زمان های مختلف، از 1336 زمان تاسیس مدرسه بازرگانی تهران تا قبل از انقلاب، در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی در ایران فعالیت داشته اند.
رئیس موزه دانشگاه علامه طباطبایی همینطور اضافه کرد: این ها موجودیت های متمایز و متنوعی بودند که پس از انقلاب در دو مجتمع علوم اداری بازرگانی و ادبیات و علوم انسانی جمع شدند و در سال 63 ادغام شده و به دانشگاه علامه طباطبایی تغییر نام یافتند.
حداد افزود: گستردگی (شامل بالغ بر 30 مجموعه) و پراکندگی جغرافیایی این مراکز سبب شد دانشگاه در تولید هویت یکپارچه خود با مشکل مواجه باشد و همینطور اینکه احساس تعلق به یک موجودیت مشترک و خانواده دانشگاه به سختی به دست آید.

وی در همین زمینه تلاش دانشگاه برای شناسایی و گردآوری عناصر تقویت کننده هویت آن در دوره جدید را خاطرنشان کرد و اظهار نمود: ساخت سردر برای دانشگاه، ساخت سرود دانشگاه، خریداری یک مجتمع آموزشی- تفریحی برای کارکنان و به صورت کلی تمرکز بر آنچه به شکلی به برند دانشگاه مربوط می شود، همچون اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی همینطور از پیگیری برای تولید کانون دانش آموختگان اطلاع داد و اظهار داشت: سعی کردیم تا در سوابق دانشگاه جست و جو کرده و آنچه را که به گذشته تاریخی دانشگاه مربوط هست، در قالب موزه جمع آوری نماییم.
حداد با اشاره به اینکه در این کار از طرح پژوهشی “نگارش تاریخ” در معاونت پژوهشی دانشگاه هم کمک گرفته شده است، بخش اصلی موزه را تایم لاین یا تاریخ شکل گیری دانشگاه از آغاز تابحال معرفی نمود و اظهار داشت: این تاریخ رویدادهای مهم دانشگاه از سال 1336 تاکنون، اشخاص مهم و تأثیرگذار، تصاویر، اشیاء و… را به نمایش می گذارد.

وی با اشاره به اینکه مـتأسفانه در کشور ما فرهنگ آرشیو بسیار ضعیف است، بیان کرد: در جابه جایی ها و نقل مکان ها طی 60 سال گذشته، عمده اشیایی که می توانست برای ما جنبه تاریخی داشته و پرارزش باشد، از بین رفته است.
رئیس موزه دانشگاه علامه طباطبایی بخش های دیگر موزه دانشگاه علامه طباطبایی را آثار قلمی و مطبوعات انتشار یافته طی سال های گذشته، هدایای بین المللی دانشگاه طی مراودات آن، جوایز دانشگاه و چهره های ماندگار و اساتید برتر عنوان کرد و با اشاره به اینکه پدر برخی علوم از اعضای هیئت علمی این دانشگاه هستند، افزود: بخش ویژه موزه این دانشگاه، متعلق به فردی است که عنوان دانشگاه به نام او مزین شده است.

حداد با تاکید بر اینکه کمتر به ابعاد شخصیتی “علامه طباطبایی” پرداخته شده است، افزود: وظیفه خود دانستیم با عنایت به اینکه دانشگاه به نام ایشان نام گذاری شده، توجه ویژه ای به این شخصیت داشته باشیم؛ به همین خاطر اتاقی را در موزه تولید کردیم که به ایشان اختصاص یافته است. این اتاق دارای یک پنجره شیشه ای رو به ورودی مجتمع امام علی (ع) بوده و در اوقات تعطیلی موزه هم قابل دیده شدن است.
وی اضافه کرد: بازسازی این اتاق بر مبنای تصویری از اتاق مطالعه ایشان انجام شد و بعد مجسمه سوپر رئال مرحوم طباطبایی و چند تن دیگر همچون شهید مطهری و هاتری کربن که یادآور همنشینی های علمی و فلسفی مرحوم علامه با ایشان است، در آن قرار داده شد. همینطور برخی اقلام شخصی علامه طباطبایی و تصاویر ایشان به نمایش درآمده که برای میهمانان خارجی بسیار جذاب است.
رئیس موزه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه معمولاً در دانشگاه های فنی و صنعتی، دستاوردهای صنعتی آن ها به نمایش درمی آید، تأکید بیشتر موزه دانشگاه علامه طباطبایی را بر تاریخ دانست و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در آینده دستاوردهای علمی دانشگاه را هم به صورت آرشیوی عرضه نماییم. همینطور پیوستن به اتحادیه موزه های بین المللی دانشگاهی در دستور کار قرار دارد.

حداد بخش عمده اشیای موجود در موزه را در رابطه با علم ارتباطات دانست و توضیح داد: در طول سال ها از اقلامی که در رابطه با این علم بوده، از قبیل دوربین ها، نمایشگرها، میز تدوین و…، به خوبی حفاظت شده که میراث دار آن ها دانشکده ارتباطات و دانشکده علوم اجتماعی هستند.

وی در مورد بازدیدهای این موزه تشریح کرد: در طول سال تحصیلی هفته ای 2 روز را بعنوان روزهای بازدید از موزه انتخاب کردیم و در آن روزها کارشناس موزه حضور داشت. این در شرایطی است که در معاونت فرهنگی دانشگاه، از انجمن های علمی دعوت شده است تا دانشجویان را به شکل برنامه ریزی شده و در گروه های 20 نفره به موزه بیاورند.
رئیس موزه دانشگاه علامه طباطبایی همینطور از امکان بازدید عمومی از این موزه اطلاع داد و اظهار داشت: در این راستا تابحال اقدامی صورت نگرفته، اما اگر درخواستی برای آن وجود داشته باشد، امکان آن فراهم است.
حداد اضافه کرد: به صورت معمول این درخواست از سمت دبیرستان ها وجود دارد که از دانشگاه بازدید داشته باشند؛ معمولاً در سال های پایانی متوسطه دانش آموزان را به منظور آشنایی بیشتر با فضای دانشگاه برای بازدید به دانشگاه ها می آورند و تابحال هم آماری بالغ بر 40 تا 50 مورد بازدید دانش آموزی، در سال، از دانشگاه داشته ایم و می توانیم موزه را در برنامه بازدیدهای دانش آموزی بگنجانیم.
وی برخی فعالیت های تعاملی این موزه را نمایش فیلم، عرضه کنفرانس و سخنرانی نام برد و اظهار داشت: فیلم معرفی دانشگاه و شخصیت علامه طباطبایی در موزه به نمایش درآمده و با استقبال خوبی همراه بوده است.

رئیس موزه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه امکان همکاری دانشجویان در موزه بعنوان کارشناس فراهم است، اظهار داشت: امسال هم می خواهیم از ظرفیت های دانشجویی بعنوان کارشناس استفاده نماییم.
حداد، ماهیت موزه دانشگاه علامه طباطبایی را متفاوت دانست و با اشاره به اینکه دانشگاه های فنی و صنعتی نیازمند بودجه بیشتری هستند، تصریح کرد: در ابتدای امر با عنایت به حمایت ویژه رئیس دانشگاه جهت راه اندازی موزه مشکل خاصی نداشته ایم. همینطور برای ادامه راه آن، از آن جایی که موزه بخشی روابط عمومی دانشگاه به حساب می آید، در بودجه مصوب با محدودیت های خاصی مواجه نبوده ایم.