دنیای رنگارنگ کودکان ایرانی در شانگ های چین

آبنما کار: نقاشی های ۱۸ کودکِ اصفهانی، با مبحث «کشف دنیای رنگارنگ در جاده ابریشم» از امروز در موزه هنرهای کلکسیونی شانگ های به نمایش درآمد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، موزه هنرهای کلکسیونی شانگ های و شهرداری این کلانشهر، در جهت پرداختن و معرفی هرچه بیشتر جاده ابریشم به مردم جهان، نمایشگاهی را برنامه ریزی کردند تا نقاشی های کودکان سرزمین های گوناگون، با عنوان «کشف دنیای رنگارنگ در جاده ابریشم» در شهر شانگ های به نمایش درآید.
در این نمایشگاه که از ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) تا ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) ۲۰۱۸ در موزه هنرهای کلکسیونی شانگ های برپاست، نقاشی های کودکان خیلی از کشورها در معرض تماشای علاقمندان قرار گرفته است.
در این نمایشگاه، ایران با ۱۸ نقاشی از کودکان اصفهانی حضور دارد.
آثار کودکان نقاش اصفهان، با کیوریتوری حسین بردبار و موزه هنرهای معاصر اصفهان و با همکاری کانون نقاشان خانه کودک اصفهان (وابسته به شهرداری اصفهان) به این نمایشگاه راه پیدا کرده است.