بابک اطمینانی به مهر گفت: تشکیل انجمن فراگیر صنفی تجسمی، دورنمایی برای بینال نقاشی نداریم

آبنما کار: بابک اطمینانی پیشنهاد داد یک انجمن فراگیر صنفی تجسمی به صورت مجزا از انجمن های فرهنگی هنری تشکیل گردد تا همه هنرمندان تجسمی از مزایای آن بهره ببرند.

بابک اطمینانی عضو سابق هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران درباره رویکردهای انجمن در سال جدید به خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن هنرمندان نقاش ایران ۲ رویکرد داخلی و خارجی دارد؛ در رویکرد خارجی بعنوان مراقب و محافظ هنرمندان و هنر ایران بشمار می رود و باید بتواند تعامل موثری با مدیران هنری داشته باشد و اگر در مواقعی در این حیطه منافع ملی در خطر باشد، اخطار بدهد.
وی در مورد رویکرد داخلی انجمن هنرمندان نقاش ایران هم توضیح داد: در رویکرد داخلی هم به مناسبات اعضای انجمن رسیدگی می گردد البته چون ما انجمن صنفی به حساب نمی آییم و فرهنگی هنری هستیم طبیعتاً از یکسری امکاناتی که انجمن های صنفی برخوردار می باشند، بی بهره هستیم و کار چندانی نمی توانیم انجام دهیم، اما در هر حال تلاش می نماییم بسترسازی هایی برای اعضا انجام دهیم و امتیازاتی را فراهم نماییم.
اطمینانی درباره تغییر ماهیت انجمن هنرمندان نقاش ایران در جهت تبدیل شدن به یک انجمن صنفی به مهر اظهار داشت: در این باره صحبت هایی در انجمن شده است، اما ضرورتی ندارد تغییر ماهیت دهیم و به یک انجمن صنفی تبدیل شویم که زیر نظر وزارت کار باشد، بلکه می توانیم یک انجمن تجسمی بزرگ به صورت صنفی ترتیب دهیم تا این انجمن زیر نظر وزارت کار باشد و همه اعضای انجمن های تجسمی که صنفی نیستند هم عضو آن شوند.
وی با ارائه پیشنهاد تشکیل یک انجمن فراگیر صنفی تجسمی و هنری، تصریح کرد: به نظر من تناقضی بین وجود انجمن های فرهنگی هنری تجسمی و یک انجمن بزرگ صنفی تجسمی وجود ندارد، چراکه همه هنرمندان عرصه تجسمی می توانند از مزایای انجمن صنفی بهره گیرند و دردسر کمتری هم دارد.
این عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران در بخش دیگری از گفتگو در مورد برگزاری بینال نقاشی اظهار داشت: شخصاً دورنمایی برای برگزاری بینال نقاشی نمی بینم، مگر اینکه برای این مهم از بودجه کافی برخوردار شویم و از سوی دیگر مشخص شدن متولی بودجه ای که اختصاص می یاید هم مهم می باشد. بحث دیگر این است که آیا مقرر است فقط بینال نقاشی برگزار شود، چون خیلی از نقاشان در حیطه های جدیدتری مثل ویدیوآرت و چیدمان وارد شدند و اگر ما بخواهیم بعنوان انجمن هنرمندان نقاش ایران، بینال هنر برگزار نماییم دچار مشکل می شویم و متاسفانه موانع ظاهراً قانونی وجود دارد که دست و پا گیر است و باید راهی برای رفع این موانع پیدا شود.
وی در انتها درباره نیازهای بینال توضیح داد: اول اینکه بینال یک دبیرخانه دایمی لازم دارد و دوم اینکه نیازمند چشم و گوش برای بینال هستیم چون بینال به سبک جشنواره های هنری نیست که با یک فراخوان کارهای هنرمندان را مورد بررسی قرار دهیم. مفهوم بینال این است که تیم دبیرخانه بعنوان چشم و گوش بهترین کارهای هنری ایران طی ۲ سال را شناسایی و از هنرمندان آنها دعوت به حضور کنند ازاین رو در بینال باید هنرمند دعوت به حضور شود، نه اینکه با یک فراخوان در بینال شرکت نماید و من نمی دانم چه زمانی به این مرحله می رسیم.