پلاسکو باز بالا می رود اما هم ندارد!

آبنما کار: پلاسکو با همان طرح و کد ارتفاعی سابقش باز هم بالا می رود. این طرح را بالاخره مسؤولان شهری تهران پس از ماه ها جلسه تائید کرده اند و قول داده اند نظر میراث فرهنگی را در ضوابط میراثی و برای بناهای تاریخی اطراف پلاسکو تامین کنند.

به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، روی دیگر داستانِ پلاسکو از یک بهمن ۹۵ آغاز شد؛ یعنی یک روز پس از ریزشِ ساختمانِ تجاری بلند قد و معروفی که بخشی از صنعت پوشاک تهران را زیر آوارها مدفون کرد و خانواده ها را داغدار.

بعد از آن «پلاسکو» ماند و ساختمانی نیمه مخروبه که حالا هزار داستان داشت. بازسازی، تخریب کامل یا حتی استفاده مجدد در همان مغازه های باقی مانده که نظام مهندسی می گفت استقامت کامل را جهت استفاده ی مجدد دارد و مالک انگار از سر تمایل تخریبش تاکید داشت این بنا دیگر تاب نمی آورد.

مالک می خواست «پلاسکو» را از پای بست بسازد اما کسبه، سازمان نظام مهندسی و میراث فرهنگی حرف دیگری برای باقی مانده های پلاسکو داشتند؛ «پلاسکو می تواند بدون تخریب و بازسازی بار دیگر سرپا شود.»

تمایل مالک اصلی «پلاسکو» تخریب کامل بنا و ساخت مجتمعی جدید و بطور قطع قدبلندتر و خوش هیکل تر از پلاسکوی قبلی بود، ازاین رو برای اولین بار فکرش را با تهیه طرحی که مبنای آن تخریب باقیمانده های پلاسکو بود آغاز کرد و به دنبال آن حتی در رسانه ملی هم اعلام گردید مقرر است جای پلاسکو را ساختمانی بلندتر بگیرد؛ ساختمانی تجاری با ارتفاعی بیش از ۱۳ طبقه و البته با بیان ناایمن بودن باقی مانده های «پلاسکو».

حرکت بعدیِ مالک، آغاز حرکت لودرها به صورت شبانه در پارکینگ معروف به «اکبر» متعلق به خاندان سردار «معتمد» بود؛ محوطه ای که به علت داشتن یکی دو بنای تاریخی پرارزش با مخالفت میراث فرهنگی روبه رو و حتی با حکم دادستانی به صورت شبانه کارش متوقف گردید.

در کنار کش و قوس هایی که برای این تخریب ها رخ می داد، به درخواست کسبه پلاسکو، کارشناس سازمان نظام مهندسی را برای بررسی وضعیت سازه دعوت نمودند و وی در بررسی هایش نحوه ی معماری و ساخت این بنا را یکی از قوی ترین ساختمان ها در تهران دانست؛ چیزی که حتی یک فرد غیرکارشناس در حوزه ی معماری هم اگر به سازه ی اصلی بنا که هر دو مغازه را به واسطه ی میلگردهای بلژیکی از دیگر بخش ها جدا کرده و آن را متمایز می کرد، نگاه می انداخت، به قدرت معمارش ایمان می آورد. شاید بنابراین هم فقط بخش جلویی بنا ریزش کرده و ساختمان عقبی که قسمت دیگر پلاسکو را شامل می شد سرجایش باقی بود!

بعد از چندین بار کنش و واکنش و حرف وحدیث ها و حتی لودرهایی که انگار تلاش داشتند از میانه های پارکینگ اکبر که در واقع حیاط خانه سردار معتمد بود به داخل پلاسکو نفوذ کنند، چیزی حدود سه ماه در رسانه ها سکوت برقرار شد، تا امروز….
برداشت های نظام مهندسی در بررسی سازه پلاسکو