حافظیه از کجا به کجا رسید؟

آبنما کار: بنای آرامگاه حافظیه هر سال 20 مهر ماه، میزبان بازدیدکنندگانی است که برای بزرگداشت حافظ در بنایی از دوره زندیه گرد هم می آیند. این بنا که البته طی زمان، تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته است از عمارتی گنبدی شکل، به پیشنهاد «آندره گدار»، معمار فرانسوی به آن چه که امروز وجود دارد تبدیل گشته است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، آرامگاه غزل سرای معروف ایرانی، به عنوان قسمتی از مجموعه «حافظیه» یادگاری از معماری ایرانی در دوره زندیه است. این بنا که با ترکیبی از هنرهای تجسمی ایجاد شده، ۲۰ مهرماه همزمان با بزرگداشت حافظ، میزبان اهالی و دوستداران فرهنگ و هنر است.
بنای آرامگاه غزل سرای ایرانی، در گذر زمان با فراز و نشیب هایی روبه رو بوده و آن چه که امروز از این بنا می بینیم، طی زمان دستخوش تغییرات بسیار شده است. تعدادی از این تغییرات در دوره هایی چون میرزا ابوالقاسم گورکانی، کریمخان زند، معتمدالدوله فرهاد میرزا و ملاشاه جهان زردشتی ایجاد شدند.
منبع عکس: اینترنت

منبع: