یادداشتی از علی مغازه ای؛ واکنشی به گفتگوی مدیرعامل خانه موسیقی با مهر

به گزارش آبنما کار، یکی از پژوهشگران و منتقدان حوزه موسیقی بعد از انتشار مصاحبه مشروح گروه هنر خبرگزاری مهر با حمیدر رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، نکاتی را در چارچوب یک یادداشت بیان نمود.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، علی مغازه ای از پژوهشگران و منتقدان شناخته شده حوزه موسیقی که طی سالهای اخیر عمده فعالیتهای خویش را در حوزه موسیقی نواحی ایران متمرکز کرده، چند روز پس از انتشار مصاحبه مشروح گروه هنر خبرگزاری مهر با حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و اظهارات وی پیرامون بعضی از منتقدان این مجموعه صنفی، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد.
خبرگزاری مهر در جهت طرح دیدگاه منتقدان خانه موسیقی، در کنار اظهارات مدیرعامل این مجموعه، متن یادداشت انتقادی علی مغازه ای را منتشر می کند.
متن این یادداشت را در ادامه می خوانید؛
مدیرعامل خانه موسیقی لطفاً پاسخ این یک پرسش را بدهند
بار دیگر [حاج آقا] حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه ی موسیقی، در جهت جلب نظر موافق یاران و تیم همراهشان در خانه و مدیران ارشاد، به نواختن منتقدان پرداختند و مطالب جالبی بیان داشتند.
ایشان در مصاحبه با خبرگزاری مهر فرموده اند: بر این باورم که ما همیشه به نقدها جواب دادیم و به دوستان منتقد بارها گفتیم بیایید اینجا نقد کنید و پاسخش را هم دریافت کنید ولی گویا عده ای کارشان و شغلشان نقد کردن است. گویی هویت آنها در چارچوب منتقد تعریف شده است.
و فوراً در ادامه فرموده اند: من این رویکرد را چندان نمی شناسم.» البته خوب است که نفرمودند منتقدان برای این شغلشان از کسانی حقوق هم دریافت می کنند.
بر اهل فن آشکار است کسی که چنین سخنانی را بیان می کند، اصولاً نه تصور درستی از نقد دارد، نه می تواند منتقد را تعریف کند و نه با مفهوم و ملزومات پاسخ گو بودن آشنا است. خاصه زمانی که خود اعتراف کند که این رویکرد (بخوانید انتقاد) را چندان نمی شناسد.
از طرف دیگر به نظر می آید ایشان منتقد را بعنوان یک فرد یا یک انسان حیات مند به رسمیت نمی شناسند، و زمانی که منتقدانی نکاتی را مطرح می کنند ایشان و مشاوران و همکارانشان حرف منتقدان را نه می خوانند و نه می شنوند و معتقدند برگزاری یک نشست عمومی دو سه ساعته پاسخ عملی و درخوری به هر منتقدی است و منتقدان باید بیایند و همانجا انتقاد کنند و جوابشان را بگیرند. جلساتی که به قول خودشان حاضران به مسائل خارج از خانه و غیرموسیقی هم می پردازند و ایشان، هم پاسخ می دهند و هم تا حد امکان آن سخنان و انتقادات را منتقل می کنند. حال به کجا؟ الله و اعلم.
مدیرعامل خانه در سخنان خود اشاره کرده اند که یادشان هم نمی آید به برگزارکنندگان سفارش کرده باشند فلانی بیاید یا فلانی نیاید. خب این هم به اندازه خود جالب بود که اگر کسی تردید یا تشکیکی در نحوه گزینش افراد یا حاضران در جلسات وارد کرده بود، بداند تا جایی که ایشان به خاطر دارند، چنین تصوری نمی تواند صحت داشته باشد.
بگذریم!
از آنجایی که من هم مانند دوستان دیگر گاه انتقاداتی را مطرح می کنم، و حال که ایشان تلویحاً فرمودند حرف و نظرات ما انگار در چشم ایشان و دوستانشان هیچ ارزش و اعتباری ندارد و سخنان ما صرفا عبارات و کلماتی هستند که برآمده و ناشی از یک شغل است، تصمیم گرفتم تنها یک پرسش روشن و صریح و البته تعیین کننده را با مدیرعامل خانه موسیقی مطرح کنم تا اگر طبق گفته هایشان، اعتقادی به پاسخگو بودن داشتند، زحمت بکشند پاسخ همین پرسش را بدهند تا سخنشان برای همه به اثبات برسد و بعد از پاسخ ایشان، ما و اهل موسیقی بدانیم که آیا می توانیم پرسش های دیگری را با آن مدیر محترم در بین بگذاریم یا خیر!
جناب آقای نوربخش، مدیرعامل محترم خانه موسیقی
خواهشمندم بفرمایید که شما منتقدان خویش را پرشمار می بینید یا کم تعداد و انگشت شمار؟
این پرسش را به این علت مطرح می کنم که شما هرگاه صحبت می کنید، همگان را به این نکته توجه می دهید که همیشه پاسخ منتقدان را می دهید و هیچ مشکلی با نقد عملکرد خانه ندارید. پس وجود منتقدان را انکار نمی کنید. ازاین رو پاسخ شما به این پرسش برای روشنگری و تحلیل و اثبات مدعایتان خیلی مهم است.
توضیح بدهم که جواب شما می تواند مبین دو حالت و وضعیت میان خانه و هنرمندان منتقد باشد. اگر منتقدانتان پرشمار باشند، میتوان پذیرفت که برخلاف باور و سخنانتان، عملکرد شما در جایگاه مسئولیتتان نادرست و پراشکال بوده است که با این حجم انتقاد و این میزان منتقد روبرو شده اید. پس بدیهی ست صدور اطلاعیه دعوت به جلسه نه مشکلی از شما و نه از آنان حل می کند چون که احتمالا اقناع آن همه منتقد بسیار دشوار خواهد بود.
اما اگر معتقدید منتقدان شما کم تعداد یا اندک هستند، بسیار کار ساده و راحتی است که با آنان ارتباط مستقیم برقرار کنید!
پس برای اثبات سخن خود به این پرسش هم پاسخ بفرمایید که آیا شما تا کنون شخصاً ًبا این منتقدان اندک، -چه خوب که شغلشان را منتقد بودن می دانید- تماس گرفته و از آنان خواسته اید صحبتی با هم داشته باشید؟ یا معتقدید شأن مدیریت خانه موسیقی اجل از این حرف هاست و این روش، روش درستی نیست و آنان باید در پیِ مشاهده اطلاعیه روابط عمومی خانه یا خواندن یکی دو جمله از زبان شما در بین یک مصاحبه، دوان دوان یا هروله کنان خویش را به خانه برسانند، از شما وقت بگیرند تا مانند تعدادی ناراضی از یک مبحث یا بخشی از عملکرد شما، از شما به شما شکایت و انتقاد کنند؟

منبع: