در گزارش آبنما کار مطرح شد؛ دیوارنگاره ها سبب تقویت انسجام ملی می شوند

به گزارش آبنما کار، نایب رییس شورای شهر تهران، انتخاب موضوع هایی در رابطه با تقویت انسجام و وحدت ملی را بهترین راهکار برای اجرای طرح های تصویری دیوارنگاره ها دانست.

پرویز سروری نایب رییس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ضرورت تعدد دیوارنگاره ها، بیان نمود: باید نسبت به فضای شهری دیوارنگاره تعبیه شود و در غیر این صورت دیوارنگاره به ضد خودش تبدیل می شود. توجه دقیق کارشناسی برای تعبیه مکانهای جدید برای دیوارنگاره ها ضروری می باشد. دیوارنگاره هایی در ابعاد دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) باید در محل تردد حداکثری مردم قرار داشته باشد.
این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: قبل از این که نماینده مردم تهران در شورای شهر شوم هم بارها از موضوعات دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) تقدیر کرده ام.
وی با اشاره به اینکه دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به موضوع هایی در رابطه با انسجام ملی می پردازد، خاطرنشان کرد: به نظرم متولیان امر این مسئله را در دستور کار داشته اند.
سروری در انتها ضمن اشاره به این که همیشه دیوارنگاره های ولیعصر (عج) تاثیر مثبتی بر روی مردم داشته اند، تصریح کرد: نباید موضوعات جناحی، سیاسی و محلی در این سازه ها به معرض نمایش گذاشته شود.

منبع: