در یک نشست رسانه ای صورت گرفت؛ بازخوانی نامه سال ۶۷ امام(ره) به هنرمندان

آبنما کار: دومین نشست تبیین هنر انقلاب اسلامی بامداد سه شنبه 29 شهریور در سالن کنفرانس موزه فرش ایران اجرا شد.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، در ابتدای این جلسه پرویز فارسیجانی به ارائه توضیحاتی درباب نشست تبیین هنر انقلاب اسلامی پرداخت و اشاره نمود هدف این جلسه بازخوانی نامه و پیام حضرت امام خمینی (ره) به هنرمندان در سال ۶۷ است که به صورتی مغفول مانده است.
در ادامه این نامه برای حاضران قرائت شد و سپس به عنوان نخستین سخنران حجت الاسلام والمسلمین ذوعلم به ایراد سخنانی پرداخت.
وی پیام ۲۵۰ کلمه ای امام (ره) را سرمایه ای فکری و ذهنی برای ترسیم هنر انقلابی دانست و اظهار داشت: نخستین نکته پیام امام (ره) این است که هنر ناب باید صیقل دهنده مفهوم اسلام ناب باشد. دومین رسالت پیام این است که سرمایه داری و کمونیسم را افشا و اسلام آمریکایی را تبیین کند. نکته سوم این است که هنر باید نقاط کور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان دهد. نکته چهارم این است که هنر انقلابی باید به روشنی عدالت را ترسیم کند. هنر باید بتواند راه ستیز با جهانخواران را بیاموزد. هنر باید رسواکننده مدعیان بی درد باشد که فقط بدنبال ثروت، شهرت و شهوت هستند.
ذوعلم تصریح کرد: نسبت به زمان صدور این نامه با حضور جبهه هنر انقلاب اسلامی و جوانان دغدغه مند پیش رفته ایم ولی باید رسالت های مطرح شده در پیام امام (ره) را بازخوانی و مصادیق آنها را بسط و گسترش دهیم. نگاه امام (ره) برای انقلاب اسلامی یک تکیه گاه روشنگر است. این پیام امام (ره) باید قطب نمای حرکت فرهنگی و هنری ما باشد.
در ادامه، نصراله قادری به ارائه سخنان خود پرداخت و اظهار داشت: نخستین نکته که عامدانه مغفول نگه داشته ایم نقد است. با اهمیت ترین نکته این پیام، توجه به اسلام ناب محمدی است و برای این امر نیازمند تعامل بین هنرمندان، فلاسفه و روحانیت هستیم. ولی ما اصلاً تعاملی نداریم. ما عمدتا در شکل پروپاگاندایی بدنبال هنر هستیم برای اینکه به سبب تسلط نگاه مارکسیستی در دهه ۴۰ که هنر را یک ابزار می بیند، ما هم همین گونه به هنر نگاه می نماییم.
وی افزود: در پیام امام (ره) تاکید بر این است که مخاطب در هنر باید به کنش گری برسد. امام (ره) تاکید می کند هنر باید نقدکننده شرایط نظامی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد ولی وقتی ما اجازه نقد را ندهیم چگونه این امر میسر می شود. از این فرصت دشمن استفاده می نماید.
قادری تصریح کرد: امام (ره) هنرمند را شهید می داند که یعنی که بیننده شرایط و حقیقت باشد. قصد هنر برگرداندن ما به خودشناسی است. اگر ما با نگاه مطلقاً سیاست زده به پیام امام (ره) نگاه نماییم چیزی به دست نمی آید. تبیین این پیام فقط به دست هنرمندان نیست و نیازمند تعامل نظریه پردازان است که متأسفانه در کشور ما هیچکدام از نظریه پردازان با هنرمندان تعامل و هم نشینی ندارند.
این مدرس هنر تاکید کرد: اگر می خواهیم به پیام امام (ره) برسیم باید به عرفان دقت نماییم. باید به هنرمندان باورمندمان که گوشه نشین شان کرده ایم اجازه دهیم حرف خودرا بزنند.
سپس مجید اسماعیلی به عنوان سومین سخنران به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: امام (ره) حد و حدود فضای کلی انقلاب اسلامی را با تعدادی کار و سخن مشخص کرد و در بحث هنر هم با این نامه کار عجیبی انجام دادند. امام (ره) با ادبیاتی قاطع بیان می کند که هنر انقلابی چه باید باشد.
وی با طرح این سؤال که چرا پس از ۴۰ سال در زمینه هنر انقلابی دارای فقر هستیم، اظهار داشت: هنر یک ما به ازایی در فضای دینی ما دارد. اهمیت هنر به مانند اهمیت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر است. باید مفاهیم و موضوعات مختلف را به زبان هنر بیان نماییم.
اسماعیلی تصریح کرد: در دنیای هنر با استعدادهایی ذاتی مواجه هستیم که نمی توان آنها را انکار کرد. ما در ۴۰ سال انقلاب مدام به هنرمندان سفارش داده ایم. حاصل این عمل را هم اکنون می بینیم. اگر بین اندیشه و استعداد وزن روی استعداد داده شود وضعیت مان این می شود ولی اگر وزن روی اندیشه باشد فرق خواهد داشت. ما از روحانیت و اندیشمندان مان گله داریم که اندیشه خودرا برای بیان بوسیله هنر ارائه نمی دهند و دراین زمینه تعامل نمی کنند.
وی تاکید کرد: قسمتی از جامعه اندیشه ورز ما برای تبدیل اندیشه خود به زبان هنر باید پیشقدم شوند. در زمینه نظریه پردازی عرصه هنر، گرفتار ضعف هستیم. باید در این عرصه کار جدی انجام دهیم. در زمینه موسیقی باید افراد نماز شب خوان و متدین بیشتر داشته باشیم.
مدیرعامل موزه سینما متذکر شد: خیلی کار انجام نداده داریم و باید بدنبال دلیل این انفاق باشیم.
در ادامه فارسینجانی با اعلان اینکه اساساً چرا امام (ره) این نامه را نوشت، تاکید کرد: این نامه و پیام نشان دهنده شناخت امام (ره) و انقلاب با هنر است. چرا ما از سال ۶۷ تا امروز مبانی هنر انقلاب اسلامی از نظر امام (ره) را بررسی نکردیم؟ ما بچه های هنر اسلامی چرا این مساله را جدی نگرفتیم؟ چرا نهادهای فرهنگی انقلابی بصورت جد به هنر اسلامی نگاه نکرده است؟ چرا همچنان ۴۰ سال است نگاه سلیقه ای به هنر انقلاب می شود؟
وی در آخر تاکید کرد: هنرمند با هنر خود ابزاری برای ظلم ستیزی و عدالت باشد. امیدوار هستم حوزه های علمیه ما تعاملی را شکل دهند.
عکس از الهه کریمی است.

منبع: