سرود در مسیر زبده گرایی–۲؛ سرود پشتوانه می خواهد

آبنما کار: مسئول لیگ سرود مرکز موسیقی مأوا معتقد می باشد زبده گزینی و زبده گرایی در سرود نیازمند پشتوانه ای است که بتواند به مثابه یک کانون فرهنگی در مقوله بسیار مهمی چون سرود ایفای نقش کند.

سهیل سرافرازی کارشناس و مسئول لیگ سرود مرکز موسیقی مأوا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط و ضروریات توجه مجموعه های فرهنگی در رابطه با سرود برای ایفای نقش مؤثر این هنر مردمی برمبنای فرمایشات مقام معظم رهبری توضیح داد: مقام معظم رهبری در پیامی که به مناسبت نخستین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر صادر فرمودند بر زبده گزینی در شعر، صدا و آهنگ در سرودها و انتخاب موضوعات اسلامی، انقلابی و ملی تاکید کردند. که به اعتقاد من همه موارد مورد توجه ایشان موضوعات بسیار باارزش و در عین حال مهمی هستند که باید مورد توجه دست اندرکاران عرصه سرود قرار گیرد.
وی اضافه کرد: موضوع زبده گزینی در زمینه سرود یکی از مهم ترین مباحثی است که به نظر من می تواند پشتوانه بزرگی برای این مقوله و حتی گستره موسیقی باشد. اما این زبده گرایی و زبده گزینی که رهبری با نهایت ظرافت و اندیشمندی روی آن تاکید فرمودند نیازمند پشتوانه فرهنگی است که پیش نیاز آن تشکیل یک کانون فرهنگی با حضور همه مجموعه های در رابطه با سرود است. شرایطی که بتواند برای تامین تولیدات و محتوا از منبع خودش تامین کند. این رویکرد به اعتقاد من می تواند یکی از اولویت های زبده گزینی در زمینه سرود باشد، چارچوبی که متناسب با تکنولوژی مدرن، باید روز به روز درحال پیشرفت باشد همان گونه که موسیقی درحال پیشرفت است و از ابزارهای متفاوتی همیشه برای جلب مخاطب استفاده می نماید. بدین سبب «به روز بودن»، «سواد آکادمیک» و «تعلق به ذات فرهنگ» در همان چارچوبی که پیرامون سرود به عنوان یکی مهم ترین ظرفیت های هنری برای ارائه موضوعات و اولویت های معرفتی تعریف شده، می تواند از این پس در گستره بیشتری مورد توجه مجموعه های فرهنگی باشد.
مسئول لیگ سرود مرکز موسیقی مأوا افزود: آنچه ما در مرکز موسیقی مأوا طی سالهای گذشته روی آن تاکید داشته و داریم، کوشش برای حرکت در چنین مسیری است که به آن اشاره کردم چونکه معتقدیم به عنوان خادم در زمینه فرهنگ و هنر باید در راه آموزش و توسعه و بهبود وضع موجود قدمهای مؤثری برداریم. من بر این باورم این خوراکی که تحت عنوان سرود می شناسیم باید مقابله جدی با تهاجم فرهنگی داشته باشد که در این سال ها شکل فزاینده ای هم به خود گرفته است. راه مقابله با تهاجم فرهنگی توجه به خودِ فرهنگ و ایجاد زمینه های متفاوت فرهنگی است و سرود بطور قطع یکی از مهم ترین ابزارها و رویکردها در راه مقابله به تهاجم فکری و فرهنگی است.

سرافرازی اظهار داشت: سرود به قدری دربرگیرنده ابزارهای تأثیر و ارتباطی فراوانی است که می تواند برای خود برندسازی کند و با استفاده از هنری چون موسیقی به عنوان یک هنر مینی مال تأثیرات شگرف خودرا داشته باشد. موسیقی مانند هنرهای دیگر نیست که قدرت انتقال پیامش نیازمند صرف زمان باشد. همه می دانیم سرعت پروسه انتقال پیام در این مقوله هنری بسیار سریع است. پس ما می توانیم با استفاده از این هنر مینی مال قطعات متناسب با شرایط فرهنگی جامعه را ساخته و آنرا به شکلی طراحی نماییم که بتواند مورد توجه عموم جامعه قرار گیرد. البته که همه می دانیم امروزه در میان کشورهایی که تلاش می کنند بنیان های فرهنگی یک جامعه را مورد هدف قرار دهند، از قبل مطالعات دقیق و حساب شده ای انجام شده که بتواند این چنین یک موضوع فرهنگی را به جامعه ایرانی منتقل کنند. شرایطی که اگر ما بتوانیم در زمینه سرود روی آن مطالعات روانشناختی و جامعه شناسانه کاربردی و اجرائی داشته باشیم بطور قطع ابزار فرهنگی مؤثری برای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن خواهیم داشت.
این کارشناس مسائل فرهنگی در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرد: آنچه اشاره داشتم، بطور قطع دربرگیرنده برنامه ریزی بلند مدتی است. چونکه اگر در زمینه فرهنگ و هنر به فکر برنامه ریزی کوتاه مدت باشیم متقابلاً در همان زمان کوتاه مدت نیز از بین رفته و نمی توانیم به استواری بنیان های توسعه ای امیدوار باشیم. فرهنگ و هنر که سرود نیز جزئی از آنست باید دارای پایه های مستحکمی باشد که بتواند مبتنی بر رویکرد های خلاقانه و نوین با آنچه در جامعه ایرانی- اسلامی به آن نگاه می شود شرایط مؤثری را برای تأثیرپذیری ایفا کند. شرایطی که اگر در میان مجموعه های مختلف فرهنگی هنری کشور دربرگیرنده نقطه اشتراکی با تمام سلیقه های متفاوت نباشد، قاعدتاً نمی توانیم به ارائه یک محتوای مناسب و پذیرش آن توسط مخاطب امیدوار باشیم.
مسئول لیگ سرود مرکز موسیقی مأوا ضمن توضیحاتی درباره ی نحوه مشارکت هنرمندان در این حوزه، اظهار داشت: مسیری که بتواند دربرگیرنده مؤلفه های دقیق و کارشناسی شده فرهنگی هنری باشد، به خودی خود سبب می شود که طیف زیادی از هنرمندان وارد این مسیر خروشان شوند اما اگر این پی ریزی و برنامه ریزی در مدل نقطه گذاری شده خود توسط مجموعه های مختلف فرهنگی در رابطه با سرود به هم متصل نشوند آن گاه هدف گذاری ها نیز منسجم نخواهد بود و نمی تواند سرود را به نتیجه ای که می خواهیم برساند. شرایطی که بطور قطع و حتما با آنچه مقام معظم رهبری در پیام اخیرشان به آن اشاره داشتند، می تواند بهترین و مؤثرترین چراغ راه برای همه دستگاهها و مجموعه ها باشد.

منبع: